• Slik kan jordmorstudenter lære kunnskapsbasert praksis

  Kunnskapsbasert praksis (KBP) har vokst frem som en «motbevegelse» mot en helsetjeneste som i ... best tilgjengelige forskningskunnskap (1). Kunnskapsbasert praksis «er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet ... og behov i den gitte situasjonen» (2). Kunnskapsbasert praksis-modellen er illustrert i figur 1. KBP-begrepet rommer ulike ...

  Fagutvikling
 • Klokskap og praksis

  ... skrevet av Herdis Alvsvåg og handler om profesjonsetikk i praksis. Aadland leder en utdanning i verdibasert ledelse, mens Alvsvåg er ... dilemmaer. Dette kan brukes på øvingsavdelinger og i praksis. Vi navigerer gjennom skjulte og åpne verdier, samvittigheten som en ...

  Bokanmeldelse
 • NSF: – Veiledere for studenter i praksis bør få økonomisk godtgjøring

  ... Linn Sivertsen er veileder for studenter i praksis på kirurgisk avdeling. Hun mener veiledere absolutt burde fått et ... har en annen ordning  Veiledere for lærerstudenter i praksis får følgende tillegg for jobben:  ...

  Nyheter
 • Hjemmevakt eller bakvakt skal avtales skriftlig

  ... landet. – Det er nok en del mørketall når det gjelder praksis her. Jeg tror ikke det er fordi arbeidsgiver prøver å lure til seg ... slik den skal. De mangler ofte en skriftlig avtale. En slik praksis er i strid med arbeidsmiljøloven, sier Berland. Faglig forsvarlig ...

  Nyheter
 • Eidskog Helsetun har gode rutiner for HLR

  ... sendte ledelsen en tverrfaglig beskrivelse av gjeldende praksis for HLR tilbake til fylkesmannen. I ettertid så ledelsen at de hadde nyansert gjeldende praksis for dårlig. Gjennom brevveksling og muntlige samtaler forsøkte ...

  Innspill
 • Psykolog avkrefter myten om bivirkningsfri terapi i ny bok

  ... senker skuldrene.  Sunt å reflektere over egen praksis Flor mener at alle sykepleiere kan få noe ut av boken hans, ... med boken er at man kan begynne å reflektere over egen praksis. Men dette tenker han sykepleiere også kan ha godt av.  – ...

  Nyheter
 • Det er enklere å få autorisasjon som sykepleier enn som regnskapsfører

  ... eller høyere. Deretter må du ha minst to års dokumentert praksis innenfor de siste fem årene (dette er nå foreslått økt til tre ... av sine pasienter/brukere. Det stilles krav til nyere praksis for regnskapsførere Det kan fremstå som om det er viktigere for ...

  Innspill
 • Nye retningslinjer for trykksår

  ... Den er nok for å sjekke de ulike anbefalingene for klinisk praksis, sier Bredesen. Diabetes gir høyrisiko – Skal man begynne ... med nok forskning, men anses som viktige for klinisk praksis, sier Bredesen. I de nye retningslinjene er de rådene som er basert ...

  Nyheter
 • Ordliste fra A til U

  ... til tariffavtalens satser basert på ansiennitet, det vil si praksis og tjenestetid. B-del: Den lokale delen av overenskomsten i ...

  Nyheter
 • Hvilken rolle har Helsesista?

  ... som en nødvendighet for klinisk beslutningsdyktighet i praksis. Helsesista vil muligens argumentere for at hennes private ...

  Innspill