• Lite nytt

  ... i psykisk helsearbeid for å bidra til å utvikle faget og praksis. Innledningsvis argumenterer de for at begrepet psykisk ... om forfatterne hadde relatert disse begrepene mer til egen praksis. I del 3 om lokalbasert psykisk helsearbeid argumenterer de for at ...

  Bokanmeldelse
 • Fra tanke til handling?

  ... er rettet mot helsesøsterstudenter og helsesøstre i praksis, eller andre som skal sette seg inn i helsefremmende og forebyggende ... bidragene både avspeiler kompleksiteten i helsesøsters praksis og stiller store krav til de tre redaktørene. Bokens ... situasjonsbeskrivelser gi gode begrunnelser for samme type praksis (s. 274, 276)? Enkelte påstander reiser derfor (for) mange ...

  Bokanmeldelse
 • Kultur til eldre: Tilfeldighetens marked

  ... A og B * Rapportering Før studentene gikk ut i praksis, møtte de én fra forskergruppen som informerte om prosjektet. I ...

  Fagutvikling
 • Gir utstyr, får kunnskap

  ... sykepleierstudenter kommer til det norske sykehjemmet i praksis.   Gir utstyr, får kunnskap ...

  Nyheter
 • Tittel og nøkkelord

  ... Medisinsk fagformidling i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2015. 2. Polit DF, Beck CT. Nursing ...

  Forskning
 • Sorg, traumer og forandring

  ... Veilederne fokuserte da på å kombinere teori og praksis samtidig som vi ble oppmerksom på «behandlingsmuligheter» ...

  Fagutvikling
 • Bruk berøring bevisst

  ... resultatene som presenteres i litteraturen er lite kjent i praksis. Sykepleierne har liten fokus på berøring i sin utdanning og føler ...

  Fagutvikling
 • Mest uttelling for ubekvemt arbeid

  ... beregningsmodellen er svært krevende å administrere og i praksis fører den til en større arbeidstidsreduksjon enn utvalget har lagt ...

  Nyheter
 • «Ingen får vaske meg»

  ... Unødig bruk av tvang må alltid baseres på reflektert praksis rundt mulige handlingsalternativ. Hva med psykisk syke, demente, ... til at de ikke gis anledning til å utøve faglig forsvarlig praksis Respekt og verdighet Grunnlaget for all sykepleie skal ...

  Nyheter
 • Mangelfull styring i Akuttmottak

  ... tilstand til enhver tid er. * Personalet har ulik praksis for, og forståelse av, hva som er forsvarlig overvåking og ...

  Nyheter