fbpx Støtte fra kolleger minsker stress Hopp til hovedinnhold

Støtte fra kolleger minsker stress

Foto: Nathan W. Lediard

Faglige diskusjoner er avgjørende for stressmestring.

Denne artikkelen setter søkelyset på årsaker og mestring av yrkesrelatert stress blant sykepleiere og hjelpepleiere i hjemmebaserte tjenester. Hovedårsakene til yrkesrelatert stress i helsesektoren har i tidligere studier vist seg å være: organisatoriske faktorer, økt fysisk og psykisk arbeidsbelastning og motstridende forventninger til yrkesrollen.

Når det gjelder fysisk og psykisk arbeidsbelastning er min erfaring etter 20 års praksis i hjemmebaserte tjenester at den fysiske arbeidsbelastningen har blitt mindre, men at den psykiske har blitt større. At den fysiske arbeidsbelastningen har blitt mindre henger blant annet sammen med at bruken og tilgjengeligheten av tekniske hjelpemidler har blitt bedre. At den psykiske arbeidsbelastningen har blitt større kan ha mange årsaker. Men som vi ser på vår arbeidsplass har antall pasienter med rus og psykiatri økt. Vi føler vi har for lite kompetanse på dette området, og kan komme opp i situasjoner vi føler vi ikke mestrer bra nok. Dette fører igjen til usikkerhet og stress. I hjemmebaserte tjenester må man håndtere de fleste situasjoner man kommer opp i alene, man har ikke kollegaer man kan rådføre seg og samarbeide med. I hvert fall ikke i like stor grad som på en institusjon.

Det siste punktet i artikkelen som var nevnt som hovedårsak til yrkesrelatert stress var motstridende forventninger til yrkesrollen. Vi har forventninger fra mange hold, blant annet fra pasienten selv, pårørende, arbeidsgiver og ikke minst våre egne forventninger til oss selv. Alle disse forventningene fra så mange hold er det umulig å oppfylle. Hvor stresset man blir kan være veldig individuelt. Hvilken utdannelse man har spiller inn, yrkeserfaring og hvor dyktig man er til å prioritere arbeidsoppgaver. Som mennesketyper er vi også forskjellige, noen blir stresset av mye ansvar, mens andre liker det.

Som artikkelen også viser er vår erfaring at støtte og diskusjoner med kollega er viktig for stressmestring. Det å diskutere pasientsituasjoner med kollegaer er helt avgjørende for hvordan vi håndterer stress. Vi er avhengig av bekreftelse og tilbakemeldinger på det vi har gjort både fra kollegaer og ledere. Det å ha en synlig og tilstedeværende leder er veldig viktig.

Artikkelen setter også søkelys på taushetsplikten i forhold til stressmestring. Vi er på en måte avhengig av å «legge bak oss» jobben når vi drar hjem, for taushetsplikten gir oss ikke rom for å diskutere opplevde situasjoner med familie og venner på samme måte som andre yrkesgrupper.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.