Hvem fortjener Karl Evangs folkehelsepris?

bildet viser Per Fugelli
KARL EVANGS PRIS: Per Fugelli har fått den, helsesøster Nina Misvær har fått den, Ammehjelpen likeså. I 38 år har personer og organisasjoner blitt hedret med Karl Evangs pris.

Prisen ble opprettet i 1981. Er det noen du er imponert over og som du mener bør æres?

Helsedirektoratet deler hvert år ut Karl Evangs folkehelsepris og har gjort det i 38 år. Prisen deles ut til noen som har gjort en spesiell innsats for folkehelse, sosiale forhold eller barnevern. Vinneren får, i tillegg til heder og ære, 75 000 kroner. Prisen skal deles ut 10. mai på Helsekonferansen.

Dersom du har forslag til gode kandidater, kan du nominere dem via Helsedirektoratets nettside. Fristen er 10. april.

Kriterier for å få prisen

Karl Evang-prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme:

  • folkehelsa og bedre sosiale forhold
  • rettssikkerhet og trygghet i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenesten
  • opplysningsarbeid og deltakelse i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål

– Det er ingen forutsetning at kandidaten er knyttet til barnevernet eller helse- og sosialtjenesten. Det blir lagt vekt på at innsatsen er aktuell eller av nyere dato, men innsats over tid vil òg bli vurdert, står det i direktoratets informasjon.

Jordmor på toppen

bildet viser jordmor Anette Steelman
TRØST OG AVLASTNING: Anette Steelman trøster nyfødte Walter som er kvalm etter å ha fått i seg fostervann under en flere dager lang fødsel som endte med keisersnitt. Imens får mor og far hvile.

Anette Steelman tenker ikke at hun er sykepleier i bunn, men heller jordmor på topp. – Identiteten som jordmor er mye sterkere enn identiteten jeg hadde som sykepleier, sier hun.

Plutselig dempes lyset i de milelange, men stille korridorene på føde/barsel på Sykehuset Østfold, Kalnes. Klokka har blitt 23, og Anette Steelman er en time inne i nattevakten sin.

Hun er jordmor på avdeling B, dit de som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging, kommer. Der går hun tredelt turnus og rullerer mellom observasjon, føde og barsel.

Mest jordmor, litt sekretær

I natt skal Steelman ha ansvaret for fire rom på barsel, men kan ved behov også måtte assistere som jordmor ved fødsler.

– Mange drømmer om å bli jordmor. Jeg var ikke en av dem. Men da jeg litt tilfeldig havnet på studiet, ble jeg fullstendig bitt av basillen, sier hun og forklarer:

– Der fikk jeg lære om det friske, om naturlige prosesser og det flotte ved å skape liv. Som sykepleier var det mest patologi og det syke det handlet om.

Steelman er 45 år og har vært jordmor siden 2004. Før det var hun sykepleier i sju år på ulike avdelinger på Ullevål i Oslo. Hun synes det er naturlig at jordmorutdanningen er en videreutdanning til sykepleien i stedet for en egen utdanning.

Hun klarer ikke å skille sykepleieren fra jordmor fordi det går så inn i hverandre...