fbpx Uavhengig faggruppe lanserer alternativ sykehusplan for Oslo Hopp til hovedinnhold

Uavhengig faggruppe lanserer alternativ sykehusplan for Oslo

Bildet viser Ullevål sykehus
NY PLAN: Arkitekttegninger, økonomiske beregninger og bydelsfordeling er blant det som er lagt frem som nytt alternativ. Faggruppen ønsker å bygge ut dagens Ullevål sykehus (bildet).   Foto: Anders Bayer / Oslo universitetssykehus

En faggruppe har jobbet frem et forslag til sykehusplan for Oslo der alternativet med Gaustad som storsykehus skrotes, og 20 milliarder i kostnader kuttes.

Faggruppen, bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse, har på frivillig basis jobbet frem den helt nye ideen som skal være både bærekraftig, koste 20 milliarder kroner mindre enn Helse sør-østs planer og ha nye Aker sykehus klart allerede i 2025 eller 2026.

– Vi har brukbar dokumentasjon på at det kan spares inn mellom 20 og 23 milliarder. Vårt alternativ ligger på 24–25 milliarder kroner. Aker-Gaustad, som Helse Sør-Øst fremfører, er oppe i 47 milliarder, og det kan bli mer. Det er enorme innsparinger, sier Rolf Kåresen til NTB.

Han er en av de åtte i den uavhengige faggruppen. Kåresen er tidligere sjeflege på Ullevål sykehus.

– Det er også bedre fordi det gir samlet fagkompetanse innenfor traume og fødsler. Ledelsen i Oslo universitetssykehus har nesten ingen ansatte bak seg, fordi det ikke er noen samling av kompetansen. Det er det med vårt forslag, forklarer han videre.

I tillegg trekker han frem at Gaustad-alternativet vil medføre store konsekvenser for de omkringliggende grøntområdene.

Vil bygge ut Ullevål sykehus

Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, at Aker sykehus blir et lokalsykehus for hele Groruddalen og at Rikshospitalet beholdes slik det er i dag med sine lands- og regionfunksjoner.

Eilif Holthe, som har mange års erfaring med kvalitetssikring av store statlige prosjekter, sier til NTB at fleksibiliteten ved tomten til Ullevål sykehus gjør den til et langt bedre alternativ.

– Det aller viktigste er at Ullevål-tomten gir fleksibilitet. Man kan bygge på flere måter, og man behøver ikke bestemme seg nå for hvordan tomten skal se ut, sier Holthe.

– I tillegg utnytter man kvalitetene som ligger på Ullevål, og ikke bare skroter gamle bygg, som er godt funksjonelle, men kaster dem på dynga for å bygge nytt, legger han til.

20 milliarder billigere

Til grunn for regnestykket legges det at man kutter kostnadene med til sammen 17–18 milliarder ved å bruke fungerende bygg på Ullevål og Rikshospitalet.

På Gaustad må man bygge 160 000 kvadratmeter til om lag 100 000 kroner per kvadratmeter. I tillegg må noe rives og bygges på nytt. Faggruppen har også medregnet tilleggskostnader fra ting som omlegging av infrastruktur og tap av driftsinntekter.

Planen, som ble lagt frem mandag 8. april, omfatter både arkitekttegninger, økonomiske beregninger og bydelsfordeling.

Direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich, var til stede da rapporten ble lagt frem. Han sier Helse Sør-Øst fortsatt vil arbeide med å «belyse» Ullevål-alternativet.

– Vi har fått rapporten i dag, og vi vil lese den med interesse. Helse Sør-Øst RHF arbeider fortsatt med å belyse Ullevål som et alternativ til Gaustad, og dette arbeidet vil være klart i juni i år, sier Frich.

Opp til høring tirsdag

Rolf Kåresen håper han blir hørt. Et forslag fremmet av Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Kari Elisabeth Kaski om utredning skal opp i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag.

– Jeg må ha tro på at politikerne hører på saklige argumenter. Det vi påpeker, er at disse mulighetene må sees på, så får man se hvilke konklusjoner man trekker. Grunnlaget som nå foreligger for å ta beslutninger, er for dårlig, sier Holthe.

Les også:

Gaustad eller Ullevål: Det perfekte sykehuset finnes ikke

Illustrasjonen viser en foreløpig skisse over den planlagte utbyggingen av Oslo universitetssykehus på Gaustad
FOR LITEN? Det er skepsis om det nye sykehuset på Gaustad vil ha nok sengekapasitet når det blir ferdig. Foto: Oslo universitetssykehus

Som overalt ellers i landet krangles det også i Oslo om hvor det nye sykehuset skal ligge. Men kampen om plasseringen har lett for å overskygge det faktum at det perfekte sykehuset trolig aldri vil bli bygd. 

Det planlegges et nytt sykehus i Oslo, og som overalt ellers der nye sykehus skal reises, er det strid om lokalisering. Styret i Helse Sør-Øst ser ut til å lande på en løsning med et stort, nytt regionsykehus på Gaustad ved siden av det eksisterende Rikshospitalet – og en opprustning av Aker sykehus til lokalsykehus. Det innebærer at Ullevål sykehus legges ned og at tomten selges for delvis å finansiere det nye prosjektet.

Det har fått mange som har Ullevål som sitt arbeidssted, til å reagere. De vil heller at tomten til det gamle sykehuset skal brukes til å reise et helt nytt sykehus sentralt i Oslo, først og fremst fordi de frykter at tomten på Gaustad er for liten til å skaffe de sengeplassene som trengs om 10–15 år.

Les også Gode grunner til ikke å forhaste nedleggelsen av Ullevål sykehus .

Trangt og høyt

For dem som ikke er kjent i hovedstaden – Gaustad, som er den fortrukne tomten til styret, ligger cirka to kilometer i luftlinje fra Ullevål sykehus. Det er rart at en ny høyblokk langs ringvei 3, kun ti minutter unna, skal være så uspiselig for folk som er opptatt av en sentral beliggenhet, slik arkitekt Erling Dokk Holm nylig påpekte i Aftenposten.

Mange av dem som nå slår et slag for å ruste opp gamle Ullevål, vil helst ha i både pose og sekk.

Det blir riktignok trangt om plassen på Gaustad med Rikshospitalet rett ved siden av, og det må derfor bygges høyere enn man har vært vant til. Men det er neppe det estetiske ved prosjektet som Ullevål-tilhengerne er så opptatt av.

Mange av dem som nå slår et slag for å ruste opp gamle Ullevål, vil helst ha i både pose og sekk: Et nytt sykehus på den gamle tomten og i tillegg et nytt på Gaustad.

Ikke rimeligere på Ullevål

Det har vært en lang prosess i forkant av beslutningen om å legge det nye sykehuset til Gaustad. Beslutningen kan selvfølgelig diskuteres, for svaret er ikke hogd i stein.

Helseminister Bent Høie mener at det ikke er penger til å fortsette med sykehusdrift på Ullevål og samtidig bygge helt nytt på Gaustad. Han imøtegår også den dystre spådommen om at nybygget på Gaustad trolig vil være for lite allerede den dagen det åpner. Liggetiden vil gå ned før vi har kommet så langt, mener han. Å bygge nytt oppå dagens Ullevål vil gi enorme utfordringer rent teknisk, og det vil i hvert fall ikke bli rimeligere. Å bygge et helt nytt sykehus etter dagens krav er mye lettere å få til når man starter på en ubebygd tomt, mener helseministeren.

Ekstremsport

Det er mange premisser i Høies argumenter som i ettertid kan vise seg å være feil. Men så er sykehusbygging også ekstremsport. Det er ekstremt komplekst og ekstremt dyrt. Selv om man etter hvert har fått mye erfaring med å bygge nye sykehus, kan det meste gå galt. Bare spør Stockholm eller Østfold. Men etter seks år og 100 millioner med utredninger og planlegging må noen til slutt ta en avgjørelse og sette spaden i jorda. Prosessen har vært grundig, og alle er blitt hørt

Økt sengekapasitet

Helsepersonell i Oslo fortjener et moderne sykehus bygget for morgendagens krav, på et sted som er lett framkommelig både for pasienter og personellet. Det nye sykehuset, som vil bli på størrelse med St. Olav sykehus i Trondheim, blir bygd for å møte disse kravene, men det vil ta mange år før alt er på plass.

Helsepersonell i Oslo fortjener et moderne sykehus bygget for morgendagens krav.

Mens det bygges på Gaustad vil driften på Ullevål fortsette, riktignok i en bygningsmasse som allerede for mange år siden ble betegnet som dramatisk dårlig. Når første byggeetappe er fullført i 2027, skal samlet sengekapasitet bli økt med over 400 senger sammenliknet med dagens antall. Salg av tomten der Ullevål sykehus ligger, vil bidra til finansieringen av prosjektet. Den vil egne seg godt for å bidra til å dekke Oslo kommunes behov for flere boliger i hovedstaden.

Parametere i endring

Ingen lokalisering er kanskje perfekt, og det er heller ikke slik at når det nye sykehuset vil stå ferdig, så er alle problemer løst. Det er per definisjon ikke mulig å bygge et akkurat passe stort, men ikke for stort og for all del ikke for lite sykehus. I løpet av den tiden et sykehus bygges, kan alle parameterne endres. Befolkningsveksten kan både bli større og mindre enn forventet; kommunens evne til å ta av for sykehuset kan bli atskillig bedre, men den kan også bli atskillig verre.

Å planlegge det perfekte sykehuset langt frem i tid, er en komplett umulighet.

Teknologien i hjemmene hos pasienter kan gjøre innleggelser mindre påkrevet, men kan også gjøre at flere får en diagnose som må behandles. Kort sagt: Å planlegge det perfekte sykehuset langt frem i tid, er en komplett umulighet. Det er ikke usannsynlig at det på lang sikt også må reises et helt nytt sykehus sør i Oslo.

Spilt energi?

Men inntil videre står vi der vi står – og vet vi det vi vet akkurat nå. Noen kan bli forledet til å kjempe en tapper og endeløs kamp for andre løsninger enn det som nå er foreslått. For det vil alltid finnes argumenter for å gjøre ting annerledes. Problemet er likevel at slike endeløse kamper ofte tapper nye prosjekter for mye energi. OUS' 23 000 ansatte bør rette blikket mot de utfordringene som skal løses i fellesskap for å få til et godt sykehus – i stedet for å spille for mye krefter på å diskutere hvor selve spaden skal settes. For når alt kommer til alt, er det ikke plasseringen som er viktigst, men hvordan bygget til slutt vil fungere for både pasienter og de som jobber der.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.