fbpx Østfold-sykepleierne anker dommen: – Å gi oss har aldri vært et alternativ Hopp til hovedinnhold

Østfold-sykepleierne anker dommen: – Å gi oss har aldri vært et alternativ

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold

Sykepleierne i Østfold som krevde fortrinnsrett, anker dommen. NSF sa i dag ja til å ta regningen.

I dag, 17. mars, bestemte forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) at de vil fortsette å støtte de fire spesialsykepleierne som krevde fortrinnsrett til en utlyst stilling.

At sykepleiernes motsøksmål mot Sykehuset Østfold ikke ga medhold i retten, betydde at kun en av de fire sykepleierne fikk utvidet stilling. De tre andre jobber fremdeles ufrivillig deltid.

Les også: Sykepleierne tapte i retten: Advokaten anbefaler å anke

Fakta
Saken kort oppsummert:

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjon nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. 

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, argumenterte Buflod.

Retten ga sykepleiernes advokat medhold og avviste saken. Men det var fremdeles noen spørsmål som retten måtte ta stilling til. Ny rettssak for sykepleiernes motsøksmål foregikk i perioden 8.–10. februar. Sykepleierne fikk ikke medhold. De kunne imidlertid velge å anke dommen, noe de nå har besluttet å gjøre.

Om dommen: – Umulig for deltidsansatte å vite om de har rett til utvidet stilling eller ikke

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen har allerede gått ut og sagt at hun mener denne dommen ikke kan bli stående. I dag bestemte NSFs forbundsledelse at de vil fortsette å støtte sykepleierne. Dommen vil med andre ord bli anket.

– Var det enstemmig?

– Ja, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Det betyr at Sykepleierforbundet vil dekke de fire sykepleiernes advokatutgifter og saksomkostninger.

– Du har tidligere sagt at denne dommen ikke kan bli stående. Hvorfor er det så viktig at den ikke blir det?

– Saken er viktig for de fire sykepleierne og deres mulighet til full stilling på nyfødtintensiv, sier hun og utdyper:

– Med tingrettens forståelse av nemndas avgjørelser, er det umulig for deltidsansatte å vite om de har rett til utvidet stilling eller ikke – selv om de har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda.

Larsen mener derfor spørsmålet i saken er viktig – ikke bare for NSFs medlemmer, men for alle deltidsansatte i hele landet.

– Hva skjer videre nå?

– Anke må sendes inn innen 6. april. Så har Sykehuset Østfold anketilsvar, normalt med tre ukers frist. Deretter berammes saken for behandling.

Hva som er saksbehandlingstiden i Borgarting, har ikke Larsen oversikt over, men hun sier det kan drøye helt til neste år før saken kommer opp på nytt.

– Så kommer en dom om lag en måned etter at saken har vært oppe i lagmannsretten.

– Å gi oss har aldri vært et alternativ

Ann Christin Skrøder og Agnethe Karlsen er på jobb når Sykepleien ringer for å få en kommentar.

– Alle fire er motiverte for å anke. Det var aldri tvil, sier Skrøder.

– Hvordan står det til med motivasjonen før en ny runde i rettsapparatet?

– Motivasjonen er på topp. Vi var forberedt på at vi kunne tape i tingretten, og at anke ville være en mulighet. Å gi oss har aldri vært et alternativ, sier Skrøder.

Til det mener hun og Karlsen at saken er for prinsipielt viktig.

– At denne dommen ikke blir stående, er ikke bare viktig for oss, men for alle som jobber ufrivillig deltid, sier hun.

Agnethe Karlsen var den ene sykepleieren som fikk utvidet stilling etter at sykehusets søksmål ble avvist av retten.

– Hvorfor blir du med videre?

– Vi fire har stått sammen i dette siden dag én. Jeg vil fortsette å støtte mine kolleger hele veien, sier Karlsen og legger til:

– Selv om jeg har fått full stilling, er jeg fremdeles en part når det gjelder erstatningsspørsmålet i saken.

Begge to sier de har de håper på et annet utfall for neste rettsrunde.

– Kjerneproblemet er det samme som før

Sykehuset Østfolds direktør, Hege Gjessing, var fornøyd med at de fikk medhold i tingretten.

– Sykepleierne anker dommen. Hva er din kommentar til det?

– Kjerneproblemet i saken er det samme som før: Dersom sykehusene skal kunne tilby 100 prosent stilling på samme enhet, må arbeidstidsordningene endres. Sykehuset Østfold bidrar gjerne i arbeidet med å komme frem til langsiktige endringer som gir forutsigbarhet, sier Gjessing. 

Tidligere saker om rettssaken mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne:

Sykepleierne tapte i retten: Advokaten anbefaler å anke

Dommen har falt: Sykehuset Østfold slipper å gi hel stilling til tre av sykepleierne

Dag 2 i retten for de saksøkte: – Vi fikk lagt frem sakene våre på en god måte

Første dag i retten: – Det skal bli godt å få lagt det bak seg

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

– Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

0 Kommentarer

Annonse
Annonse