fbpx Regjeringen foreslår autorisasjonsgebyr på 750 kroner Hopp til hovedinnhold

Regjeringen foreslår autorisasjonsgebyr på 750 kroner

Regjeringen sender ut et forslag til ny ordning for autorisasjon- og lisensordning for 33 ulike grupper av helsepersonell. For nyutdannede sykepleiere innebærer forslaget nær en tusenlapp spart.

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet, foreslår Helsedirektoratet og departementet en rekke nye gebyrsatser for helsepersonell som skal søke om autorisasjon og jobbe i Norge.

For en nyutdannet sykepleier er avgiften i dag på 1655 kroner. Avgiften er lik for alle profesjoner.

Helsedirektoratet foreslår at søkere fra land utenfor EU/EØS får en kraftig økning i gebyret, en fire/femdobling for autorisasjon og lisens, og opp mot åttedobling for spesialistgodkjenning.

750 kroner for norskutdannede sykepleiere

Slik er forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder autorisasjonsgebyr for sykepleiere: 

 • Norskutdannede fra innmeldingslister, 750 kroner.
 • Norskutdannede med manuelle saker, 2000 kroner.
 • Utdannede innenfor EU/EØS, 2500 kroner.
 • Utdannede utenfor EU/EØS, 3500 kroner.
 • Lisens til helsepersonell over 80 år, 2000 kroner.

Autorisasjon- og lisenssatsene for andre faggrupper er den samme som over.

Høringsfrist 14. november

Høringsfristen for forslaget på de nye satsene er 14. november 2022. Det er 33 ulike faggrupper i helsevesenet som betaler for autorisasjoner og lisenser i dag. 

Autorisasjonsgebyret ble senest i mai i år kritisert av Norsk Sykepleierforbunds (NSF) tidligere studentleder og en rekke andre organisasjoner som organiserer faggrupper som må betale en avgift for å få arbeide i Norge.

– Et steg i riktig retning

NSFs studentleder, Sigrid Husøy Larsen, syns dette er et kjempebra forslag.

– Et steg i riktig retning, sier hun.

Husøy Larsen mener at dette ikke bør være en kostnad som dekkes av studentene.

– Det er et tankekors at de som kommer til Norge med utdannelser fra utlandet, enten de er norske eller fra andre land, må betale mer for å få jobbe her, sier hun på telefon til Sykepleien.

– Det er jo arbeidskraft vi så sårt trenger, sier hun.

– Jeg tror det blir vanskelig å forsvare avgiftsøkningen for sykepleiere fra andre land, sier Husøy Larsen.

Sykepleiere som søker om spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie, betaler 2400 kroner i gebyr i dag. Denne foreslås lik som i dag.

Dyrere for spesialistutdannede leger og tannleger

Spesialistgodkjenning for leger koster 4500 kroner i dag. Uavhengig av hvilket land de har utdannelsen fra. Det blir foreslått endret nå.

Gebyr for spesialistbehandling foreslås som følger: 

 • Spesialistutdanning i klinisk allmennsykepleie, 2400 kroner.
 • Leger med spesialistutdanning fra Norge, 5000 kroner.
 • Tannleger med spesialistutdanning fra Norge, 4000 kroner.
 • Konvertering av spesialistgodkjenning fra EU/EØS for leger og tannleger, 5000 kroner.
 • Spesialistutdanning utenfor EU/EØS for leger og tannleger, 6000 kroner.
 • Bekreftelse av læringsmål for leger med delvis gjennomført spesialistutdanning i et annet land, 2000 kroner.

I dag er det 29 årsverk knyttet til å gjennomføre godkjenningen fra myndighetene. De totale kostnader for behandlingen av søknader om autorisasjon var 37,9 mill. kroner i år 2019. De totale gebyrinntektene for det samme året var på 30,2 mill. kroner. 

Inntektene til Helsedirektoratet vil i utgangspunktet ikke endre seg som følge av forslaget. De foreslåtte gebyrene vil totalt sett være på samme nivå som i dag, men gebyrene vil være differensiert i henhold til kostnadene for saksbehandlingen, står det i pressemeldingen.

De nye satsene er foreslått innført fra 1. januar 2023.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse