fbpx Valget i Nordland: – Nødvendig kompetanse er være eller ikke være for distriktene Hopp til hovedinnhold

Valget i Nordland: – Nødvendig kompetanse er være eller ikke være for distriktene

Gjertrud Helene Krokaal, leder NSF Nordland

Leder av NSF Nordland, Gjertrud Helene Krokaa, skulle gjerne invitert helseministeren med på en vakt i hjemmesykepleien. – Så ville jeg spurt henne neste dag om hun hadde sovet godt om natten.

– Hva er den viktigste helsesaken i ditt distrikt akkurat nå?

– Utfordringene med å rekruttere og beholde helsefagarbeidere og sykepleiere. Både sykehus og kommuner sliter, og konsekvensene for helsetilbudet til befolkningen begynner å bli synlig.

– Er det andre saker du syns bør høyere opp på agendaen under valgkampen i ditt distrikt?

– Jeg savner litt fokus på distriktspolitikk som inneholder mer enn arbeidsplasser, næringsliv og veier. Det er selvfølgelig viktig, men uten et faglig forsvarlig helsevesen, et tilstrekkelig helsetilbud og gode skoler er bosetting og etablering i distriktene utfordrende. Det er liten arbeidsledighet og stor mangel på kompetanse i Nordland, og det er viktig at vi har en felles forståelse med politikere om at alle ting henger sammen. Nødvendig kompetanse er være eller ikke være for distriktene.

– Hvilket spørsmål bør sykepleiere stille politikerne de møter?

– Sykepleiere bør spørre politikere om hva de tenker å foreta seg for å kunne rekruttere livsnødvendig kompetanse og unngå at sykepleiere forlater yrket på grunn av tung arbeidsbelastning, manglende bemanning og tunge turnus- og vaktordninger. De bør også spørre om hvordan de tenker å sikre et forsvarlig helsetilbud til befolkningen i fremtiden, om de er klar over hva det koster i kroner og øre å ikke ha det, og hva det innebærer av menneskelige belastningene for pasienter og pårørende. Og så må de be dem om å lytte til ansatte, pårørende og pasienter. Administrative innstillinger og saksdokumenter er ikke alltid i tråd med den virkeligheten disse gruppene står med begge beina plantet i.

– Hvilken politiker skulle du helst tatt med på en vakt og hvorfor?

– Jeg skulle gjerne hatt helseminister Ingvild Kjerkol med på en vakt i hjemmesykepleien ute i distriktene, uten at det var planlagt og tilrettelagt på forhånd. Og så ville jeg spurt henne neste dag om hun hadde sovet godt om natten.

Viljen er kanskje der, men mye renner ut i misforståtte budsjettprioriteringer og fraværende evne til å planlegge langsiktig
Gjertrud Helene Krokaal, leder NSF Nordland

– Hva eller hvem har gledet deg mest innen lokalpolitikken i inneværende valgperiode?

– Det som har gledet meg mest i politikken i vårt fylke, er at stadig flere kommuner skjønner at de må satse på både arbeidsmiljø og lønn, både for å rekruttere og beholde sykepleiere. Det er mange kommuner i Nordland som har rekrutteringstillegg, bonusordninger, mentorordninger og så videre. Flere skjønner også at vi må organisere oss annerledes, og at det må handle om pasientenes behov og riktig kompetanse på riktig sted. Det er langt igjen og mange kommuner som fortsatt tenker at brannslukning er veien å gå. De risikerer å bli stående igjen på perrongen når toget er gått. Men alle gode tiltak er supert. Vi kommer ingen vei med bare festtaler.

– Og hva eller hvem har skuffet deg mest?

– Det som skuffer meg mest, er flommen av ord og løfter og den manglende evnen til å gjøre noe konkret. Viljen er kanskje der, men mye renner ut i misforståtte budsjettprioriteringer og fraværende evne til å planlegge langsiktig. Å spare en fast stilling for så å øse penger ut på innleie av vikarer, bøter for ikke å kunne ta imot ferdigbehandlede pasienter, høyt sykefravær og kanskje leie av sykehjemsplasser i den andre enden, det er en dårlig investering. Det er også en dårlig investering i kvalitet og pasientsikkerhet.

– Hva må til for at politikerne skal sikre seg din stemme i årets lokalvalg?

– Jeg vil se handlekraft.            

Fakta
Fylkeslederne om valget 2023

Sykepleien har spurt leder og fylkesledere i Norsk Sykepleierforbund om et par ting i forkant av årets kommunestyre- og fylkestingvalg:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse