fbpx De kjemper om å lede Rådet for sykepleieetikk i NSF Hopp til hovedinnhold

De kjemper om å lede Rådet for sykepleieetikk i NSF

Bildet er en kollasj med foto av henholdsvis Berit Liland og Tanja Alme

Tanja Yvonne Alme (49) og Berit Liland (58) er nominert til å lede Rådet for sykepleieetikk de neste fire årene.

Valget av leder og rådsmedlemmer finner sted på Norsk Sykepleierforbunds landsmøte 6. til 10. november. Etikkrådet, som fyller 40 år i år, har vært ledet Mildrid Haugrønning Søndbø de siste fire årene. Hun gir seg som leder etter landsmøtet i november. 

Fakta
Rådet for sykepleieetikk

Rådet er et uavhengig organ i Norsk Sykepleierforbund, som alle kan kontakte. 


Rådet ledes av Mildrid Haugrønning Sundbø og består ellers av åtte medlemmer: Berit Støre Brinchmann, Håkon Johansen, Terje Årsvoll Olsen, Berit Liland, Kurt Johan Lyngved, May-Lis Nerhus Bakken, Lise Gram Dokka og Elin Sagbakken.


Rådet skal fremme etisk standard i sykepleiepraksis og -utdanning, drøfte og gi uttalelser om etiske spørsmål, være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF, bidra til å styrke den generelle verdibevisstheten i helsetjenesten og påvirke den offentlige debatten i saker av etisk karakter.


Kilde: Norsk Sykepleierforbund

Lang erfaring hos begge kandidater

Fristen for å foreslå kandidater til rådet gikk ut 6. september. Det har ikke vært mulig å nominere seg selv.

Valget står mellom Tanja Yvonne Alme og Berit Liland.

Alme er kreftkoordinator i øykommunen Sula på Sunnmøre, etikkrådgiver i KS og leder av NSFs faggruppe for kreftsykepleiere. Hun leder også faglig samarbeidsutvalg for multisyke og palliasjon i Møre og Romsdal og tar en master i avansert klinisk sykepleie på deltid ved NTNU i Ålesund.

Alme har i tillegg videreutdanning i palliasjon, veiledningspedagogikk og kreftsykepleie.

Liland er intensivsykepleier på sykehuset i Narvik og har tidligere jobbet på intensivavdelingen ved Ahus. Hun har en master i klinisk sykepleievitenskap og har også studert veiledning og coaching.

Liland har vært medlem av Rådet for sykepleieetikk i to perioder siden 2015.

Liland vil ha mer synlighet

Liland ønsker at etikkrådet skal ha mer direktekontakt med sykepleiere og sykepleierstudenter enn i dag. Det innebærer også å delta i samfunnsdebatten gjennom for eksempel meningsinnlegg og podkaster.

– Jeg er opptatt av at rådet har en viktig oppgave i å formidle sykepleieetikk. Derfor ønsker jeg også at vi skal bli gode på å argumentere, til å fremme og til å formidle de sykepleieetiske verdiene ut til dem som treffer beslutninger. Vi må jobbe på alle plattformer, og som leder er det viktig å spille medlemmene i rådet gode, mener Liland.

– Sykepleieverdiene må settes ord på

Lederkandidaten sier at etikkrådet skal være en samarbeidspartner for NSF og bidra med høringsuttalelser, men at rådet skal opprettholde sitt selvstendige ståsted.

– Hva blir de viktigste sakene for rådet fremover?

– Sykepleiermangelen og de utfordringene det medfører, vil være aktuelt å følge med på. Samtidig er høyt arbeidspress noe som vi må leve med og forholde oss til. De hverdagslige etiske utfordringene må vi håndtere. Det er derfor viktig at sykepleiere kan sykepleieetikk, kan reflektere over handlingsalternativer og gjøre kloke valg, sier Liland.

– Sykepleieverdiene må settes ord på, tydeliggjøres og synliggjøres for de som tar politiske beslutninger. Samtidig må vi jobbe for en bevisstgjøring av sykepleieverdiene blant sykepleierne og sykepleierledere i den praktiske utøvelsen av faget.

Alme: Etikk er en stor og viktig del av sykepleiefaget

Tanja Yvonne Alme ønsker i likhet med Liland å løfte etikken og gjøre rådet enda mer synlig og praktisk rettet.

– Jeg har vært sykepleier i snart 30 år, og i alle årene har etikk og betydningen av etikk på alle nivåer engasjert meg, både når det gjelder store beslutninger og prioriteringer, men også i nærhets- og hverdagsetikken i møtene mellom mennesker. Etikk er et eget fag, men skal likevel være en stor og viktig del av sykepleiefaget, sier Tanja Yvonne Alme.

– Høy grad av moralsk stress

Kandidaten forteller at hun som etikkrådgiver i KS og faggruppeleder for kreftsykepleierne ofte får høre om vanskelige etiske utfordringer, dilemmaer og prioriteringer.

– Mange opplever høy grad av moralsk stress. Noen har til og med uttalt at de har sluttet i jobben som sykepleier på grunn av for lite tilbud om etisk refleksjon. Dette ønsker jeg å bidra til å gjøre noe med. Jeg ønsker at rådet skal bistå tjenestene enda mer for å øke oppmerksomheten rundt etikk og motivere for etisk refleksjon i praksis, sier Alme. 

Hun ønsker også at rådet skal samarbeide tettere med andre aktører, både innad i NSF og utenfor organisasjonen, for eksempel KS og Senter for medisinsk etikk.

Kan måtte ta pause fra annet verv

Alme ble nylig gjenvalgt som leder av faggruppen for kreftsykepleiere. Hun sier arbeidet betyr svært mye for henne.

– Jeg har forstått det slik at jeg ikke kan ha andre verv i NSF om jeg skulle bli valgt som leder av etikkrådet. Det betyr at jeg i så fall må ta en pause fra vervet som leder for faggruppen og overlate dette til nestleder i styret.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse