fbpx – Sykepleiere kan også bruke stetoskop Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere kan også bruke stetoskop

Jeg følger flere sykepleiere og sykepleierstudenter på Instagram, og her forleden dukket det opp en post fra praksis fra svært humoristiske sykepleierstudenter. De touchet innpå noe ganske vesentlig – om sykepleiere kan bruke stetoskop. Ja, mener jeg.

Kort fortalt hadde en sykepleierstudent i praksis fisket frem et stetoskop for å lytte på en pasient. Sykepleier på praksisstedet hadde da irettesatt studenten ved å si noe i retning «her bruker ikke sykepleier stetoskop!». Dette på tross av at studenten hadde lært om bruk av stetoskop på studiet.

Negative holdninger

Det at sykepleieren på praksisstedet ikke bruker stetoskop er for så vidt ikke et kjempeproblem. Det som derimot bekymrer meg, er den negative holdningen til at studenten ønsket å øve på en ganske vesentlig undersøkelsesteknikk og bruke et verktøy. 

Man må ikke være lege for å bruke et stetoskop.

Det er primært tømrere som bruker hammer, men det betyr ikke at også elektrikere, rørleggere og mekanikere kan ha bruk for en hammer i ny og ne. Det betyr heller ikke at tømreren har enerett på hammeren. Ser du hvor jeg vil? Man må ikke være lege for å bruke et stetoskop. Faktisk, i svært mange andre land som USA, England og Australia, er stetoskop et helt vanlig hjelpemiddel for sykepleiere og godt integrert både i praksis-, studie- og jobbhverdagen.

Nyttig verktøy, også for sykepleier

Stetoskop er et verktøy som bør brukes, og det kan brukes til forskjellige formål. Når legen bruker stetoskopet, er hensikten å stille diagnoser. En sykepleier eller ambulansearbeider kan bruke stetoskopet til å finne ut om det er noe med hjertet eller lungene hos en pasient som legen bør undersøke nærmere, om pasientens tilstand har blitt verre, bedre, eller om alt er som normalt.

Å skille normalt fra unormalt kan for eksempel være en sykepleieroppgave i mine øyne. Da kan sykepleier lytte på pasienten og gi en rapport til legen på legevisitt.

Forskjeller i oppgaver

Da jeg studerte i Australia, var det vanlig praksisholdning at å oppdage unormale funn ved auskultasjon var en sykepleieroppgave, og at sykepleieren så gjorde legen oppmerksom på dette ved legetilsyn. Videre var det legens oppgave å diagnostisere.

Grovt sett kan en si at sykepleieren oppdager noe unormalt, og at legen setter navn på det unormale.

Forskjellen i lege- og sykepleieroppgavene gikk altså ikke på bruken av verktøyet, men på tolkning av informasjon. Grovt sett kan en si at sykepleieren oppdager noe unormalt, og at legen setter navn på det unormale og forordner behandling.

Trening gjør mester

Stetoskop kan også være et avgjørende verktøy for å avdekke livstruende tilstander som trykk-pneumotoraks noe som er ganske enkelt å finne ut ved auskultasjon – spesielt dersom man har litt trening. Dersom vi noen gang får denne tilstanden selv, skal vi prise oss lykkelige om en sykepleier eller ambulansearbeider tar opp stetoskopet. Heller det enn at de ringer legen for å få vedkommende til å lytte ved første mulighet.

Det er heller ikke slik at legestudiet automatisk gjør deg god til å bruke stetoskopet. Tro meg – jeg er snart ferdig med fem år på legestudiet. Det som gjør deg flink, er kontinuerlig trening på å faktisk bruke det. Det er en god grunn til at en ber medisinstudenter og turnusleger om å lytte på alle pasientene.

Grunnleggende ferdigheter

Når jeg da leser at en sykepleierstudent som ønsker å øve på å bruke et viktig verktøy, blir avfeid og bedt om å legge det vekk, ja da må jeg trekke pusten et øyeblikk og be Gud om å gi meg styrke. Selv har jeg brukt stetoskopet mye i sykepleierrollen – både på legevakt, i ambulanse og på nyfødt intensiv. At studenter begynner å trene på det allerede i studietiden, er absolutt en fordel om de skal bli flinke senere.

Ikke glem at svært mange prosedyrer og tiltak som vi i dag anser som helt grunnleggende sykepleieferdigheter og -tiltak, tidligere var forbeholdt leger.

Ikke glem at svært mange prosedyrer og tiltak som vi i dag anser som helt grunnleggende sykepleieferdigheter og -tiltak, tidligere var forbeholdt leger. Og flere av disse er forholdsvis invasive som, for eksempel, kateterisering. Bruken av et ikke invasivt verktøy som stetoskop er i alle fall ikke et problem. Sykepleierstudenter som ønsker å øve, lære og utvikle seg må oppmuntres, veiledes og roses.

Viktig å veilede studentene

Kjære sykepleier – du som avfeide studenten – om du leser dette: Vi kan alle feile. Neste gang håper jeg du roser studenten for at vedkommende ønsker å bli en enda bedre sykepleier. Spør for eksempel om legen har tid til å ta studenten med seg for å øve på auskultasjon og om legen kan veilede studenten litt i dette om du selv ikke har tid. Det er mulig at også en av de nye og flinke AKS-sykepleierne har tid og mulighet.

Leger, medisinstudenter og dere andre som leser dette. Dere kan også bidra. Ta med dere sykepleierstudenter og la dem øve. Finner dere noen spennende funn på hjertet eller lungene, så inviter sykepleieren og sykepleierstudenten til også å få høre. Vi tjener alle på at flere er gode på å bruke dette verktøyet.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse