fbpx Skal NSF fortsatt være et førstevalg for sykepleiere i ambulansetjenesten? Hopp til hovedinnhold

Skal NSF fortsatt være et førstevalg for sykepleiere i ambulansetjenesten?

Bildet viser ambulansearbeider Morten Meland på jobb

Jeg lurer på hvilke argumenter vi skal bruke for å overbevise sykepleiere i ambulansetjenestene om at det lønner seg å være fagorganisert i Norsk Sykepleierforbund.

Spørsmålet i overskriften er hentet fra en sak til landsmøtet i 2019, og det er dessverre like aktuelt i dag.

NSF (Norsk Sykepleierforbund)har svært mange potensielle nye medlemmer i ambulansetjenestene. De fleste sykepleierne i ambulansetjenestene er organisert i andre fagforeninger. Slik jeg ser det, er det spesielt to viktige saker som opptar denne sykepleiergruppen: 

  • Sykepleiere i ambulansetjenestene bør lønnes som sykepleiere.
  • Sykepleiere i ambulansetjenestene bør får samme pensjonsalder som våre kolleger.

Jobber ikke for samme pensjonsalder

Det finnes noen helseforetak som lønner sykepleiere i ambulansetjenestene i stillingsgruppe 4. I mitt helseforetak fikk vi dette som en del av et lokalt lønnsoppgjør for et par år siden. NSF-lokalt jobbet hardt for dette sammen med de andre fagforeningene. Nyansatte sykepleiere får likevel fagarbeiderlønn pluss et lite sykepleiertillegg og lønnes derfor langt under sykepleierlønn.

Selv om man har autorisasjon som både ambulansearbeider og sykepleier og får lønn som ambulansearbeider, så er pensjonsalderen satt til 65 år. Det er fem år lenger enn ambulansearbeidere.

For å kunne gå av som 60-åring (eller 57-åring) må man si fra seg sykepleierautorisasjonen ett år før man vil gå av. Man vil da gå ned i lønn og få et dårligere pensjonsgrunnlag. Jeg tok kontakt med NSF-sentralt og fikk beskjed om at NSF ikke arbeider for at sykepleiere i ambulansetjenestene skal få samme pensjonsalder som våre kolleger.

Bør kunne godkjennes som paramedisinere

De siste årene har man startet med paramedisin-bachelor-utdanning flere steder i Norge. Myndighetene har uttalt at de vil åpne for en tidsbegrenset overgangsordning der andre yrkesgrupper med relevant utdanning og praksis kan godkjennes som paramedisinere.

Noen sykepleiere har søkt, men ingen har, så vidt meg bekjent, fått godkjent søknaden selv om de har både lang relevant utdanning og praksis. Det finnes heller ingen liste over hvilke kvalifikasjoner man må ha for å bli godkjent.

Målene med å få en slik godkjenning kan være flere, men helseforetakene har lettere for å plassere paramedisinere i stillingsgruppe 4. I tillegg settes pensjonsalderen til 60 år (Ifølge HR Sykehuset Østfold. KLP kunne ikke svare meg). En mulig løsning for sykepleiere i ambulansetjenestene vil altså være å bli ansatt som paramedisinere.

NSF-sentralt har gitt meg beskjed om at de ikke jobber for at sykepleiere skal kunne godkjennes som paramedisinere. Fagforbundet har uttalt at de jobber for det. 

Så gjenstår da spørsmålet: Hvilke argumenter skal vi bruke for å overbevise sykepleiere i ambulansetjenestene om at det lønner seg å være fagorganisert i NSF?

Med ønske om flere «ambulansesykepleiere» i NSF.

3 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Bjørn Stark

Spesialsykepleier
10 months 1 week siden

Dette er en viktig sak som NSF burde jobbe mere med.

Inger torgerd Vaagenes

Autorisert Ambulansearbeider
10 months 1 week siden

Flott at det settes fokus på dette temaet ; både lønn, pensjon og jobbtittel.

I mitt foretak kan jeg ikke kalle meg sykepleier selv om jeg har lang praksis , autorisasjon og videreutdanning. Dette står nedfelt i prosedyreverket vårt.

Jeg har begge autorisasjoner, lønnes som ambulansearbeider med et lite tillegg pr år som sykepleier, på lik linje som bachelor paramedisiner.

Håper NSF kan komme litt i frontlinjen på disse områdene fremover.

Espen

Ambulansearbeider/Sykepleier
10 months 1 week siden

Helt enig i at både paramedisinere og sykepleiere i ambulansen burde få lønn i stillingsgruppe 4. De har utdanning på bachelornivå og flere og flere sykepleiere og paramedisinere forsvinner fra ambulansetjenesten til legevakt/akuttmottak hvor de får denne stillingsgruppe 4 i lønn.
Er også veldig positiv til at sykepleiere burde kunne få paramedisinautorisasjon etter en viss tid i ambulansetjenesten, samt fullført AMLS og PHTLS.
Skuffende hvor lite sykepleierforbundet jobber for sykepleierne prehospitalt, spesielt når det kommer til lønn. En sykepleier med 3 år videregående og 3 år høgskole/universitet og en ambulansearbeider med utdanning på videregående nivå tjener likt prehospitalt i mange fylker.
Håper NSF har mer fokus på sykepleiere prehospitalt fremover.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse