• Er det plass til hele Katrine i én pakke?

  ... Det er nesten like lenge som hun har vært syk. – Et pakkeforløp kan ha sine gode sider, men det har også mange svakheter, sier hun og setter på tevann. Pakkeforløp, ja. Fjorårets buzz-ord i helsevesenet. Pakkeforløp ble ...

  Nyheter
 • Jeg skal assistere pasienten

  ... Nå er det nye store, som skal sikre gode tjenester, pakkeforløp. Slik skal vi garanteres at vi får hjelpen vi trenger og har ... ansvar vi er utdannet til å ivareta? Nå er det kommet pakkeforløp for ulike kreftdiagnoser . Vi skal få flere. Det skal bli ...

  Innspill
 • Fant håp i rusomsorgen

  ... Mangfold Han frykter at mangfoldet forsvinner med pakkeforløp, og at ordningen strider mot tanken om brukermedvirkning og ...

  Nyheter
 • Den unike pasienten

  ... annonserer at regjeringen nå ønsker å innføre såkalte pakkeforløp, både for diagnostisering og behandling av psykiske­ lidelser. ... hvor i landet man befinner seg. I likhet med såkalte­ pakkeforløp for kreft, som er blitt en suksess, må ­behandlere innen psykisk ...

  Leder Sykepleien
 • Sannhetens øyeblikk for helseministeren

  ... I løpet av 2015 har vi innførte til sammen 28 pakkeforløp, slik vi lovet, konstaterte Høie. Det er også lagt fram en ... får god nok informasjon om at hun vil bli henvist til et pakkeforløp, og om hva som skal skje og når. - Det er sannhetens øyeblikk ...

  Nyheter
 • Sykepleien 1/2016

  ... 18 Utbredt overbehandling truer folkehelsen 24 Tema: Pakkeforløp for psykisk syke 32 Fødselsskader oftest menneskelig svikt ...

  Nyheter
 • Et febersykt helsevesen

  ... man også se på organiseringen, blant annet i form av nye pakkeforløp og oppgavedeling. Bestemme sammen - Jeg er enig i det som ...

  Nyheter
 • Koordinering når livet står på spill

  ... standardisert og forutsigbar utredning. Gjennom såkalte pakkeforløp for kreft , er det satt frister for hva som skal være undersøkt ... 1. mai ble så 10 nye kreftdiagnoser implementert som pakkeforløp. 1. september skal ytterligere 10 diagnoser inn som pakkeforløp. ...

  Nyheter
 • - Vi kan alltid bli bedre

  ... i alle helseregionene i løpet av 2014, standardiserte pakkeforløp i kreftbehandlingen, og bedre samarbeid med fastlegene. 3. ...

  Nyheter