LHL-sykehuset: – Oppsigelsesbrevene ble delt ut i dag

LHL-sykehuset Gardermoen
SMILER LIKEVEL: – Sykepleierne har det ikke så godt inni seg akkurat nå. Likevel smiler de utad og gjennomfører jobben sin som om ikke noe skjer. Beundringsverdig, sier hovedtillitsvalgt Heidi Elisabeth Huuse.

Noen har fått oppsigelser. Noen fikk tilbud om ny stilling. Noen har valgt å si opp selv. – Trist stemning på sykehuset, sier Martin Steen i LHL.

– Dette er en tung dag. Vi sier takk for følget til veldig mange dyktige folk, sier Martin Steen, kommunikasjonssjef i LHL.

– Hvor mange oppsigelser blir det?

– Det tar en dag eller to før vi har en endelig oversikt, sier Steen.

– Det er et sammensatt bilde. Noen får oppsigelser, noen får tilbud om ny stilling, og noen har valgt å si opp selv.

Fikk brev i hånden

Klokken 14 i dag, 11. april, fikk alle de berørte på LHL-sykehuset Gardermoen brev. I hånden hvis de var på jobb, ellers sendt som rekommandert brev.

Sykehuset er i økonomisk krise og må derfor nedbemanne. Forrige nedbemanning skjedde for under et år siden.

De fleste ansatte skal ha mottatt en e-post. Den inneholder enten en oppsigelse, en endringsoppsigelse (for dem som er innplassert i ny stilling) eller informasjon om at en ikke vil motta oppsigelse/endringsoppsigelse.

Sparer penger for å unngå konkurs

I oppsigelsesbrevene er det opplyst om oppsigelsestid og praktiske ting knyttet til avvikling, betalingstidspunkter, og rettigheter de har ifølge arbeidsmiljøloven, for eksempel hvordan de skal gå frem om de mener oppsigelsene er usaklig.

– Kan det fortsatt ende med konkurs?

– Ja, men nå er vi opptatt av å gjennomføre sparetiltak, slik at vi kan klare å komme i positiv kontantstrøm i løpet av 2020, sier kommunikasjonssjef i LHL, Martin Steen.

– Så en eventuell konkurs er ikke rett rundt hjørnet?

– Nei, vi jobber hardt for å unngå det. Beklageligvis er oppsigelser ett av mange tiltak for å få bærekraftig økonomi for LHL-sykehuset og hele LHL.

Ser på lederne etter påske

Det vil altså si at det er oppsigelser både av ansatte i administrative stillinger og i kliniske stillinger både på sykehuset og på klinikker rundt om i landet.

– Samtlige yrkesgrupper rammes. Sykepleiere, leger, administrasjon, merkantilt ansatte, sier Steen.

– Ledere?

– Sikkert. Omstillingsprosessen stopper ikke med dette. Vi jobber hardt med å spare kostnader. Gjennomgang av ledelsesstrukturen vil skje etter påske.

– Kan bidra til å få ned helsekøene

– Forhandler dere om billigere husleie?

– Det er ikke blant tiltakene. Vi hadde håpet å kunne ta av helsekøene. Vi visste at vi ikke ville nå budsjettmålene for 2018, men oppdaget at i 2019 og 2020 ville det bli tøffere enn antatt på grunn av færre pasienter. Det er et paradoks, for det er køer på både et halvt og ett år rundt om i Norge av folk som venter på behandlinger vi kan utføre på LHL-sykehuset Gardermoen, sier Steen.

– Ingen støtte fra politikere?

– Avgjørelsene er overlatt til helseforetakene. Vi har hatt dialog med Helse- Sør-Øst og andre foretak. De har sine rammer å forholde seg til, men jeg håper vi kan finne former for samarbeid, slik at vi sammen kan bidra til å få ned helsekøene i Norge.

Etter sparetiltakene ligger det an til at de årlige kostnadene reduseres med 150–170 millioner fra 2020.

Takker for følget

– Det er trist stemning på sykehuset. Vi sier takk for følget til veldig mange dyktige folk. Men vi er ikke unntatt økonomiens lover. Med for få pasienter kan vi ikke bære kostnadene vi har.

– Opplever du forståelse for dette blant ansatte?

– Først og fremst en frustrasjon. Mange har jobbet her lenge, og de har hjerte for å jobbe i LHL med pasientene. De syns dette er frustrerende og trist. Det gjelder alle. Ansatte og ledelse.

– Vet du hvordan det har gått med dem som ble oppsagt i fjor?

– Jeg har inntrykk av at mange av dem har fått ny jobb, sier kommunikasjonssjefen.

– Vil være tilgjengelig

– Jeg vil være tilgjengelig for alle medlemmene. Hele tiden. Ikke bare i kveld, men i morgen og i hele påsken, sier Heidi Elisabeth Huuse, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i LHL.

NSF vil følge alle prosedyrer som gjelder i oppsigelsessaker.

– Hvordan er stemningen?

– Akkurat nå er den slik at sykepleierne ikke har det så godt inni seg. Likevel smiler de utad, og de gjennomfører jobben sin som om ikke noe skjer. Beundringsverdig, vil jeg si, sier Huuse.

– Pasientene vet at det skjer noe her. De kommenterer at de får en fantastisk behandling, og at de ikke merker til noen dyster stemning. De blir i stuss på om nedbemanningen er virkelig.

– Hva med deg selv?

– Det vet jeg ikke ennå. Det viktigste nå er at NSF-medlemmene skal vite at de har sin tillitsvalgte på plass.

Hennes råd til alle er at nå må alle ta seg tid til å tenke seg om.

– De må altså ikke bestemme seg på flekken om de vil godta oppsigelsene?

– Overhodet ikke, sier hovedtillitsvalgt Heidi Elisabeth Huuse.

To ukers frist

– Hva er fristen – hvis man er uenig i oppsigelsen?

– 14 dager fra man har mottatt oppsigelsene, opplyser NSF-advokat Magnus Buflod.

Det vil si at man må kreve forhandlinger hvis man er uenig i at oppsigelsen er saklig.

– Hvem er med på slike forhandlinger?

– Medlemmene får tilbud om bistand fra NSFs fylkeskontor hvis de ønsker det.

Etter at eventuelle forhandlingene er avsluttet, har arbeidstaker åtte uker på å bestemme om hun eller han vil gå til domstolen med saken.

– Hvis arbeidstaker bare vil kreve erstatning, er fristen seks måneder, opplyser Magnus Buflod.

– Trykket

Hovedverneombud og sykepleier Einar Cyvin vet heller ikke hvor mange som har fått oppsigelsesbrev i dag.

Han melder om trykket stemning.

– Men det er nok veldig mange som nå er på utkikk etter ny jobb, fordi det føles utrygt for fremtiden. Vi har jo hatt to store nedbemanningsrunder på ett år.

– Du mener det kan bli enda flere oppsigelser?

– Det vet jeg ikke, og det vet ingen. Personlig har jeg tro på sykehuset. Det er en god del baller i luften som ikke er tatt ned, sier Cyvin.

– For eksempel?

– Det verken vil eller kan jeg si nå.

– Blir det en travel påske for et verneombud?

– Nei, det tror jeg ikke. For sykepleiernes del tror jeg de har fått såpass grundig juridisk bistand at det ikke vil være mange som går til sak om usaklig oppsigelse, sier Einar Cyvin.

Les også:

LHL-verneombud: – Vi skal sitte igjen med effektive ansatte etter oppsigelsene

Einar Cyvin, sykepleier og hovedverneombud på LHL-sykehuset Gardermoen
MÅ TÅLE MYE: – Ledelsen må også være medmenneskelig, sier hovedverneombud Einar Cyvin. Men det er harde bud: For dem som skal bli igjen med en innskrenket bemanning, må tåle å stå i det.

Sykepleiere og andre ansatte på LHL-sykehuset venter nå for andre gang på om det er akkurat dem som skal få oppsigelsesbrev. Og i bakgrunnen lurer konkursspøkelset.

Så langt har drøyt 80 ansatte blitt innkalt til individuelle drøftingssamtaler på LHL-sykehuset Gardermoen.

– Det skjedde torsdag, fredag og mandag. Og det blir noen i dag, sier hovedverneombud Einar Cyvin.

Altså tirsdag 2. april.

Les om krisen i LHL her: Nye oppsigelser av sykepleiere og tilbud om lønnsfrys på LHL-sykehuset

Andre runde med oppsigelser

– Oppsigelsesbrevene går etter planen ut 11. april, opplyser Cevin.

Det blir cirka 70 slike brev på Gardermoen. Hvor mange sykepleiere som er truet av oppsigelse, er usikkert.

I juni i fjor ble 26 sykepleiere sagt opp. Totalt var det 36 oppsigelser.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en medlemsbasert og ideell organisasjon. LHL driver medisinske klinikker og behandlingsinstitusjoner over hele landet.

– Må tåle å stå i det

– Så langt har vi hatt masse samtaler med ansatte, sier Einar Cyvin.

– Er det noen problemstillinger som er spesielt

Les også: