Ingen streik i staten – enighet i meklingen

 MEKLING: Forhandlingene gikk mange timer på overtid.

Det blir ingen streik i staten etter at partene kom til enighet hos Riksmekleren. Enigheten kommer nesten 14 timer etter den opprinnelige fristen.

Hvis det hadde blitt streik, ville rundt 3700 statsansatte blitt tatt ut.

Ifølge LO Stat innebærer enigheten et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon.

– Helt spesiell forhandling

– Jeg er tilfreds med at vi kom i mål med et resultat uten å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vært en helt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlinger om kjernespørsmålene, noe staten må ta mye av ansvaret for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Fagorganisasjonene Unio og Akademikerne ble torsdag kveld enige med arbeidsgiversiden KS under meklingen i kommuneoppgjøret. Dermed ble lærerstreiken avverget.

140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meklingen i lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

55 sykepleiere var utpekt

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har rundt 1200 medlemmer i det statlige tariffområdet. De fleste av dem jobber ved høgskoler, i Forsvaret eller i departementer, direktorater, fylkesmannsembeter, Nav og Bufetat. Dersom partene ikke hadde blitt enige i meklingen, ville 55 sykepleiere blitt tatt ut.

Les også: Historisk lønnsoppgjør i KS: – Vi klarte det!

Dagen etter KS-oppgjøret: – Det ble noen jubelmeldinger

Christin Helén Skogen (.t.) Marthe Røyne-Helgesen
LETTET OG TILFREDS: NSF-hovedtillitsvalgte Christin Helén Skogen fra Rælingen (t.v.) og Marthe Røyne-Helgesen fra Bærum er godt fornøyd med årets lønnsforhandlinger.

Sykepleierforbundet er fornøyd med lønnsoppgjøret i KS. Ute i kommunene er også stemningen upåklagelig.

Sent i går kveld ble det klart: Sykepleierne som jobber i KS-området med ti års ansiennitet er garantert en minsteinntekt på 500 000 kroner. For sykepleiere som ligger lavest på stigen, gir det en lønnsøkning på rundt 53 000 kroner. Det er et tillegg på nesten 12 prosent.

Eksempel: Har du ti års ansiennitet, og har 447 000 kroner i grunnlønn, er du en av dem som prosentvis vil øke mest i lønn. Har du høyere grunnlønn, blir den prosentvise lønnsøkningen mindre.

Du kan lese detaljene om KS’ lønnstilbud i protokollen, som nå blir gjeldende for sykepleierne i KS.

NSFs forbundsleder var svært fornøyd med et historisk godt oppgjør, men hva tenker de nå ute i kommunene?

– Vi har nådd målet

NSF hovedtillitsvalgt i Bærum kommune, Marthe Røyne-Helgesen, var klar for å streike.

– Vi er veldig lettet over at det ikke ble noen streik. Og det er fint å nå kunne glede seg over at vi har

Les også: