Innhold og PDF

Her finner du innholdsliste med lenker til alle artiklene til #Etikk, metode og verktøy. Les PDF-utgave (19.78 MB)

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi 
10 Gjesteleder, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Vi har alle noe til felles. Det er vårt grunnleggende behov for å bli sett
14 Stigmatisering og skam – en kvalitativ studie om å leve med fedme
20 Sykepleier- og farmasistudenter lærte mye av hverandre i praksisstudiet
26 Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre når de er i praksis?
32 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Stina Ekman 
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=32
34 Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger
40 Involvering øker motivasjonen til å delta i undervisningen
46 Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere
51 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Catrine Buck Jensen
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=51
52 Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis
56 Avdelingslederes betydning for sykepleierstudenters læringsmiljø i sykehjem
62 Sykepleierstudenter kan få medisinsk praksis på helsehus
68 Etikk, Terje Årsvoll Olsen: Tar vi vare på faglig og etisk kompetanse?
70 Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?
76 Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell
84 Møt forskeren: Ellen Benestad Moi: Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen
88 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere
92 Sykepleiefaglig veiledning kan gi bedre helse og økt trivsel
96 Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk
99 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Alf Kristian Bjørkli
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=99
100 Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring
108 Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
116 Slik kan sykepleiere oppdage sepsis tidligere
122 SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre
127 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Edith Roth Gjevjon
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=127
128 Hvilke oppgaver kan sykepleiere ha i primærhelseteam?
134 Slik har sykepleieforskningen utviklet seg
140 Møt forskeren: Kari Toverud Jensen: – I vår studie viser vi hva sykepleierne gjør
144 Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?
149 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Gro Helen Dale
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=149
150 Etikk, Kristin Haugen og Håkon Johansen: Digital dømmekraft er et tema du bør diskutere med dine kolleger
152 Etikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Tvang i psykiatrien: Blir vi mer voktere enn pleiere?
154 Forfatterveiledning for fagartikler
157 Forfatterveiledning for forskningsartikler
 

Vi skriver, altså er vi

Vi har alle noe til felles. Det er vårt grunnleggende behov for å bli sett

Bildet viser en overvektig kvinne bakfra, som sitter på stranden i bikini.

Stigmatisering og skam – en kvalitativ studie om å leve med fedme

Bildet viser to farmasøyter

Sykepleier- og farmasistudenter lærte mye av hverandre i praksisstudiet

Sykepleiere snakker sammen

Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre når de er i praksis?

Bildet viser en veileder og student på intensivavdeling

Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger

Bilde av to menn i rollespill. Den ene spiller behandler mens den andre spiller pasient. Behandleren forsøker å avverge vold.

Involvering øker motivasjonen til å delta i undervisningen

Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere

Mann ser på ipad

Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis

Ufaglærte på vakt på sykehjem.

Avdelingslederes betydning for læringsmiljøet til sykepleierstudenter i sykehjem

Bildet viser en syk pasient i sengen. Ved sengen står en sykepleieveileder og en sykepleierstudent.

Sykepleierstudenter kan få medisinsk praksis på helsehus

Tar vi vare på faglig og etisk kompetanse?

Innvandrerkvinne med pille

Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?

Bildet viser sykepleiere og leger som står og snakker sammen over en clipboard. Det er både menn og kvinner blant de fire.

Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell

Bildet viser Ellen Benestad Moi ved Universitetet i Agder.

Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen

De fem prinsippene for tjenestedesign

Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere

To menn og to kvinner snakker sammen.

Sykepleiefaglig veiledning kan gi bedre helse og økt trivsel

Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk

Illustrasjonen viser hender med ulik hudfarge som skriver i en journal.

Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring

Bildet viser en mannlig pasient som ligger i sengen på sykehus. En kvinnelig pårørende sitter i en stol ved siden av.

Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle

Bildet viser to pasienter og to sykepleiere som står ved sengene deres på postoperativen.

Slik kan sykepleiere oppdage sepsis tidligere

KRYSSER AV: Sykepleieren markerer i SAFE-skjemaet om det er endringer i pasientens helsetilstand, ved å krysse av for ulike alternativer.

SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre

Sykepleier snakker med en kvinne på et kontor.

Hvilke oppgaver kan sykepleiere ha i primærhelseteam?

Illustrasjonen viser diverse medisinsk utstyr, som pilleboks, plaster, reagensrør med blod, sprøyte m.m.

Slik har sykepleieforskningen utviklet seg

Bildet viser Kari Toverud Jensen, førsteamanuensis på Oslomet. Tidligere rektor.

– I vår studie viser vi hva sykepleierne gjør

Tegning av pasienter på et venterom

Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?

Digital dømmekraft er et tema du bør diskutere med dine kolleger

Tvang i psykiatrien: Blir vi mer voktere enn pleiere?