Innhold og PDF

Her finner du innholdsliste med lenker til alle artiklene til #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus. Les PDF-utgave (14.03 MB)

Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi        
10
Gjesteleder, Espen Gade Rolland: Sykepleiere må stå sammen og mobilisere – pasienter og pårørende etterspør vår kompetanse
14 Helsesøstre har ikke rutinemessig spurt om foreldre utøver vold
20 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Elisabeth Holm Hansen
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/migrasjonshelse_psykisk_helse_og_rus.pdf#page=20
22 Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk
25 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Alf Kristian Bjørkli
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/migrasjonshelse_psykisk_helse_og_rus.pdf#page=25
26 Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring
34 Møt forskeren: Ragnhild Hellesø: – Journalen er et viktig arbeidsverktøy
38 Slik er sykepleie i verdens største flyktningleir
46 Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?
52 Smerteteam kan være god støtte for helsepersonell ved smertelindring til rusavhengige
58 Hva hindrer unge voksne i å møte til rusbehandling?
64 Møt forskeren: Anne Lene Årseth: Mener rusavhengige bør få delta mer i egen behandling
68 Slik kan sykepleiere motivere rusmisbrukere til et bedre liv
74 Involvering øker motivasjonen til å delta i undervisningen
80 Stigmatisering og skam – en kvalitativ studie om å leve med fedme
86 Etikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Tvang i psykiatrien: Blir vi mer voktere enn pleiere?
88 Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?
94 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Monica Skogly
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/migrasjonshelse_psykisk_helse_og_rus.pdf#page=94    
96
Kunnskap om vulva kan bidra til god seksuell helse
100 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Tale Wetteland Stoa
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/migrasjonshelse_psykisk_helse_og_rus.pdf#page=100
101 Forfatterveiledning for fagartikler
104 Forfatterveiledning for forskningsartikler

[[nid:78058 | Vi skriver altså er vi | Debattinnlegg]]

Sykepleiere må stå sammen og mobilisere – pasienter og pårørende etterspør vår kompetanse

Helsesøstre har ikke rutinemessig spurt om foreldre utøver vold

Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk

Illustrasjonen viser hender med ulik hudfarge som skriver i en journal.

Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring

– Det er lederes ansvar å sette inn tiltak som kan lette journalføringen

Flyktningeleiren ved Cox Bazar i Bangladesh

Slik er sykepleie i verdens største flyktningleir

Innvandrerkvinne med pille

Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?

Illustrasjonen viser en person som sitter med hodet i hendene og virker fortvilet.

Smerteteam kan være god støtte for helsepersonell ved smertelindring til rusavhengige

Bildet viser en ung dame eller jente som fortvilet holder hodet i hendene.

Hva hindrer unge voksne i å møte til rusbehandling?

Bildet viser Anne Lene Årseth på Sørlandet sykehus.

Mener rusavhengige bør få delta mer i egen behandling

Bildet viser Anne Lene Årseth på Sørlandet sykehus.

Mener rusavhengige bør få delta mer i egen behandling

Sykepleier i samtale med pasient.

Slik kan sykepleiere motivere rusmisbrukere til et bedre liv

Bilde av to menn i rollespill. Den ene spiller behandler mens den andre spiller pasient. Behandleren forsøker å avverge vold.

Involvering øker motivasjonen til å delta i undervisningen

Bildet viser en overvektig kvinne bakfra, som sitter på stranden i bikini.

Stigmatisering og skam – en kvalitativ studie om å leve med fedme

Tvang i psykiatrien: Blir vi mer voktere enn pleiere?

Tegning av pasienter på et venterom

Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?

Kunnskap om vulva kan bidra til god seksuell helse