Innhold og PDF

Her finner du innholdsliste med lenker til alle artiklene til #Rehabilitering, alderdom og død. Les PDF-utgave (14.79 MB)

Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi
10 Gjesteleder, Tor Engevik: Kontinuitet i livets slutt kan være vel så viktig som aktivitet og forebygging
14 Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag
22 Møt forskeren: Silje Christin Wang Linnerud: Ble nysgjerrig på fatigue
26 Slik kan beboere på sykehjem bli mer aktive
32 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Elisabeth Telenius
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=32
34 Slik jobber vi på Helsestasjon for voksne i Bamble
39 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Grethe Oksholen
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=39
42 Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere
47 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Gro Helen Dale
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=47
48 Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
54 Møt forskeren: Ingrid Rolfsjord: Forundret over hva sykehjem dokumenterer
58 SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre
63 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Edith Roth Gjevjon
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=63
64 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere
68 Avdelingslederes betydning for læringsmiljøet til sykepleierstudenter i sykehjem
74 Pleielidelse i perioperative pasientforløp for eldre
88 Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme?
82 Er omsorg som er motivert av kjærlighet, bedre enn omsorg gitt av plikt?
93 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Katrine Staats
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=93
94 Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet
98 Forfatterveiledning for fagartikler 
101 Forfatterveiledning for forskningsartikler

[[nid:78058 | Vi skriver altså er vi | Debattinnlegg]]

Kontinuitet i livets slutt kan være vel så viktig som aktivitet og forebygging

Bildet viser en CT-skanning av hjerneslag på grunn av cerebralt infarkt og blodpropp

Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag

Bildet viser Silje Christin Wang Linnerud, høyskolelektor på Lovisenberg diakonale høgskole.

Tror helsevesenet har for lite kunnskap om fatigue etter hjerneslag

Sykepleier og eldre kvinne med gåstol

Slik kan beboere på sykehjem bli mer aktive

77-åringer som deltar på seniorseminar 14. februar 2019. Trine Solsta, som er geriatrisk sykepleier/kols- kontakt, snakker om temaet psykisk helse.

Slik jobber vi på Helsestasjon for voksne i Bamble

Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere

Bildet viser en lege og en sykepleier som står ved en seng der det ligger en alvorlig syk person.

Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?

KRYSSER AV: Sykepleieren markerer i SAFE-skjemaet om det er endringer i pasientens helsetilstand, ved å krysse av for ulike alternativer.

SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre

De fem prinsippene for tjenestedesign

Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere

Ufaglærte på vakt på sykehjem.

Avdelingslederes betydning for læringsmiljøet til sykepleierstudenter i sykehjem

Bildet viser en eldre, syk mann i sengen på sykehus.

Pleielidelse i perioperative pasientforløp for eldre

Bildet viser en eldre mann og en yngre mann som sitter mot hverandre og holder hverandres hender.

Er omsorg som er motivert av kjærlighet, bedre enn omsorg gitt av plikt?

Eldre kvinne i seng

Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme?

Gammel dame ligger i en seng.

Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet