Tolv kommuner krever millioner i erstatning etter multidosetrøbbel

MEDISINKRØLL: Med unntak av Stavanger, er det ikke kjent hvilke kommuner det er som nå krever erstatning.

Tolv kommuner har rettet krav mot Norsk Medisinaldepot (NMD) etter problemene som oppsto på grunn av feil og mangler i multidoseruller med medisiner.

Bare i Stavanger kommunes hjemmebaserte tjenester har helsepersonell brukt nesten 1.900 timer på ekstraordinære kontroller av multidosemedisin fra NMD de fire siste månedene, melder Rogalands Avis. Dette har kostet over 650 000 kroner, ifølge kommunens beregninger.

LES: Legemiddelverket: Kritiske avvik hos Norsk Medisinaldepot – takker sykepleiere

Ukjente kommuner

I tillegg kommer krav om dagbøter på til sammen 820 000 kroner. Til sammen er regningen fra Stavanger til NMD dermed på nesten 1,5 millioner kroner.

I tillegg har elleve andre kommuner rettet egne krav mot NMD, ifølge avisen. I hovedsak dreier dette seg om å få dekket utgifter til merarbeid knyttet til multidoseleveransene fra NMD, opplyser strategidirektør og pressekontakt Miriam Skåland i NMD, til RA. Det er ikke kjent hvilke kommuner det gjelder, eller hvor mye de krever.

LES: Ekstraarbeid for hjemmesykepleien etter multidosefeilene

Berørte 7000 pasienter

Det oppsto store problemer etter at Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier apotekkjeden Vitus, overtok kontrakten om å levere ferdigpakkede medisindoseringer til 72 kommuner og 23 000 pasienter ved årsskiftet.

Problemene var blant annet knyttet til manglende medisiner og utydelig merking. Statens legemiddelverk opplyste at opptil 7000 pasienter i en rekke kommuner var berørt av feil og mangler i multidoseruller fra NMD.

LES: Høie: – Pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner

Les også:

Legemiddelverket: Kritiske avvik hos Norsk Medisinaldepot – takker sykepleiere

Steinar Madsen, fagdirektør i Statens legmiddelverk
AVDEKKET SVIKT: – Sykepleierne fortjener en stor takk, sier Steinar Madsen, fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Uten sykepleiernes innsats kunne multidoseproblemene fått langt større konsekvenser for pasientene, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

I en fersk tilsynsrapport avdekker Legemiddelverket at det har vært flere alvorlige feil i Norsk Medisinaldepots (NMD) multidosehåndtering. Tilsynet avdekket åtte lovbrudd.

– Vi fant uvanlig mange og alvorlige feil, sier Steinar Madsen, fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Kan ha utsatt pasienter for fare

​Ved nyttår overtok Norsk Medisinaldepot (NMD) og Vitusapotek AB 28 ansvaret for å levere multidoser med legemidler til pasienter i 72 kommuner. I ettertid er det ifølge Legemiddelverket avdekket alvorlige feil i multidosepakkene som er levert ut til om lag 23 000 pasienter.

Svikten i leveransen kan ha utsatt pasienter for fare ved at de ikke har fått behandling som bestemt av legen, konkluderer tilsynsrapporten.

Mangelfulle rutiner

Uforsvarlig lav bemanning og mangelfulle rutiner er noen av de alvorlige feilene.

Videre avdekker tilsynsrapporten fra Legemiddelverket at:

  • NMD var ikke godt forberedt til å håndtere leveranse av multidose.
     
  • NMDs multidoseapotek hadde for lav bemanning.
     
  • Nødvendig opplæring og rutiner var ikke på plass ved overtakelse av