fbpx Når barn er pårørende | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Når barn er pårørende

Barn som lever med belastninger og sykdom rundt seg, er en utsatt og sårbar gruppe. Under halvparten av sykepleierne oppgir at deres arbeidsplass har rutiner og retningslinjer for å ivareta barn som er pårørende.

Ny utgave: Når barn er pårørende

I 2010 ble helsepersonell lovpålagt å ivareta barn som er pårørende. Men fremdeles mangler sykepleiere tid og kompetanse til å gi barna det de har krav på.

– Snakk med barna!

Barn som pårørende må inkluderes og snakkes med, uansett hvor vanskelig og fortvilet situasjonen er. Konsekvensene av å stenge barn ute når sykdom rammer, kan bli store.