fbpx – Slutt å snakke om profesjonskamp. Det er hersketeknikk Hopp til hovedinnhold

– Slutt å snakke om profesjonskamp. Det er hersketeknikk

Edith Roth Gjevjon, professor
Tidligere redaktør i Sykepleien Forskning

Man kan ikke dele oppgaver uten å plassere ansvar, mener professoren.

Edith Roth Gjevjon, professor i sykepleie, har på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund skrevet (NSF) notatet «Ansvars- og oppgavedeling i et sykepleierperspektiv».

– Er det noe du vil trekke frem som ekstra viktig?

– Jeg er redd for oppgavefokuset. At man driver med oppgavedeling uten å vurdere hvilken kompetanse pasienten trenger, sier Gjevjon.

– Sett sammen det beste teamet

Gjevjon pleier å si at det ikke går an å lage en tabell over hva som er sykepleieroppgaver, legeoppgaver eller helsefagarbeideroppgaver. Og så videre.

– Vi må heller se på pasientens behov og hvilken kompetanse den trenger, i hvilken situasjon. Hva er riktig sammensetning av helsepersonell? Sørg heller for å sette sammen det beste teamet rundt pasientene enn å fordele oppgaver rutinemessig.

Edith Roth Gjevjon legger til:

– Vi må slutte å snakke om profesjonskamp. Det er hersketeknikk.

– Det artige er at det ikke bare er sykepleiere som kontakter meg om dette temaet. Også ledere, leger og psykologer har invitert meg til å holde foredrag om ansvars- og oppgavedeling. Det er tydelig at fagfolk har forstått at oppgavedeling også handler om plassering av ansvar.

Les hva lederen i Sentralt fagforum mener:

«Å dele oppgaver uten å plassere ansvar er uforsvarlig»

I notatet nyanserer Gjevjon begreper som ofte brukes om hverandre:

  • oppgavedeling
  • oppgaveforskyvning
  • oppgavegliding
  • oppgaveoverføring

Det er viktig å være kritisk til denne oppgaveorienteringen, står det i notatet.

Gjevjon trekker frem sykepleiefagets kompleksitet og profesjonens helhetlige ansvar. Sykepleiernes kompetanse må brukes på rett sted til rett tid.

Å overføre eller dele oppgaver uten å plassere ansvar er uforsvarlig, ifølge notatet. Derfor bruker NSF begrepet ansvars- og oppgavedeling.

Noen begreper forklares:

Oppgaveforskyving skjer når oppgaver fordeles fra helsepersonell med høyere kompetansenivå til helsepersonell med lavere kompetansenivå (vertikal forskyvning). For eksempel fra leger til sykepleiere eller fra sykepleiere til helsefagarbeidere. Dette kan også skje motsatt vei.

Dessuten skjer oppgaveforskyvning også mellom helsepersonell på samme kompetansenivå, men med ulikt kompetanseinnhold (horisontal forskyvning). Et eksempel er når vernepleiere bemanner vakante sykepleierstillinger. Eller motsatt.

Oppgavedeling kan defineres som at helsepersonell med ulik kompetanse samarbeider om å gjøre oppgavene.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Svanhild Jenssen

Pensjonist
4 weeks siden

Hvorfor defineres oppgaveforskyving som oppgaver som fordeles til helsepersonell med lavere kompetansenivå. Er det alltid slik at kompetansenivå enn sykepleiere? Er det ikke mer hensiktsmessig å si at helsepersonell samarbeider om at oppgavene løses med rett kompetanse til rett tid, til beste for pasientene

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse