fbpx Haukeland: – Vi ser mer på at assistenter og portører kan overta sykepleiernes oppgaver Hopp til hovedinnhold

Haukeland: – Vi ser mer på at assistenter og portører kan overta sykepleiernes oppgaver

Solvieg Tveit Songstad

I Bergen er det ingen tegn til at sykepleiere skal sette nerveblokade. I Trondheim skal noen sykepleiere læres opp.

På Haukeland universitetssykehus i Bergen bruker anestesisykepleierne ultralyd når de setter venekanyler. Men det er ingen tradisjon for at anestesisykepleierne setter ultralydveiledet nerveblokade slik som på Ahus, får Sykepleien opplyst av flere sykepleiere.

I over en uke har Sykepleien prøvd å få en kommentar fra legesiden på Haukeland om det er aktuelt å lære opp anestesisykepleiere til dette, uten å lykkes.

– Vi har ikke dette på blokken

Avdelingssjef Solveig Tveit Songstad, som selv er anestesisykepleier, svarer derimot på Sykepleiens spørsmål.

– Vi har ikke dette på blokken vår. Jeg har ikke vært borti at det er et ønske eller et diskusjonstema hos oss, sier Songstad.

Hun er avdelingssjef for seks operasjonsseksjoner med rundt 350 operasjons- og anestesisykepleiere. 

– Jeg kan ikke svare for alle. Kanskje noen ønsker dette, men det er ikke løftet opp formelt her på Haukeland. Det er ikke noe kontroversielt rundt dette, for eksempel at noen ikke vil gi fra seg oppgaver. 

– Kan det være interessant på sikt?

– Det er vanskelig å svare på stående fot. Vi vet jo at det blir færre sykepleiere i årene som kommer. Vi ser mer på at assistenter og portører kan overta sykepleiernes oppgaver. Mer det enn hva sykepleierne kan ta over fra legene, sier Solveig Tveit Songstad.

– Fint å få flere spennende oppgaver

Cathrine Saltnes er konstituert faggruppeleder for anestesisykepleierne.

– Oppgaveglidning er kommet for å bli. Det ser vi som positivt, sier hun.

Selv jobber hun på gastroavdelingen på Haukeland.

– Ellers er det jo mer oppgavedeling vi har med anestesilegene. Vi har ingen prestisje i hvem som gjør hva, så lenge det er til pasientens beste. Den som har kompetansen til å utføre oppgaven, må gjøre den, uten at det skal bli profesjonskamp av den grunn, sier Saltnes.

– Så hva med ultralydveiledet nerveblokade, er det hensiktsmessig at også sykepleierne setter den?

– Det vil jeg tro kan være en oppgave for dem hvis de får opplæring. Det er fint hvis anestesisykepleierne kan få flere spennende oppgaver.

(Teksten fortsetter under bildet.)

Cathrine Saltnes

– Ser ut som det bare er på Ahus

Cathrine Saltnes påpeker at det ofte er flere anestesisykepleiere på vakt enn anestesileger.

– Hvis flere ville hatt anledning til å gi denne smertelindringen, så pasienten slipper å vente, så mener jeg det er positivt.

– Har du oversikt over hvordan leger og sykepleiere deler på denne oppgaven ellers i landet?

– Jeg har spurt litt rundt om dette. Foreløpig ser det ut som at det bare er på Ahus at sykepleierne setter slik blokade. Og så er de i startfasen på et prosjekt på St. Olavs hospital i Trondheim. 

– Hva går det ut på?

– At tre-fire sykepleiere skal få opplæring i første omgang, sier konstituert faggruppeleder Cathrine Saltnes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse