fbpx Usikre tall om psykiatriske sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Usikre tall om psykiatriske sykepleiere

Gutt sitter på sengekanten på en psykiatrisk institusjon
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvor mange psykiatriske sykepleiere som jobber med elever i videregående skole. Men det er ikke mange.

Helsedirektoratets kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten viser at det totalt er 22,5 årsverk for psykologer, spesialister i psykisk helse og psykiatriske sykepleiere ved skolehelsetjenesten på landets videregående skoler.

Hvor mange av disse som er psykiatriske sykepleiere, vites ikke, men Sykepleien strevde med å få tak i de fire vi har snakket med til dette temaet. Den femte jobber kun på ungdomsskole.

– Vi har ingen registre over psykiatriske sykepleiere tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående og får ta det som en utfordring, sier Kurt Lyngved, leder i Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus.

Fylkesvis fordeling

Grafen under viser fylkesvis fordeling av antall årsverk for personell med spesialkompetanse innen psykisk helse på videregående skole i 2016. Finnmark, Vestfold og Telemark er de eneste fylkene som ikke har en eneste person med spesialkompetanse innen psykisk helse tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole.

grafen viser oversikt over helsepersonell i skolehelsetjenesten på videregående.
Kilde: Helsedirektoratets kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Les også:
Her er alle Norges mannlige helsesøstre Forrige artikkel Slik spør du om vold: Neste artikkel