fbpx Skal ikke håret beskyttes mot koronavirus? Hopp til hovedinnhold

Skal ikke håret beskyttes mot koronavirus?

ANBEFALT: Dette er anbefalt beskyttelsesutstyr for helsepersonell som skal være nær en koronasmittet pasient. Her er det ikke forventet sprut eller søl av kroppsvæsker og heller ikke planlagt aerosolgenererende prosedyrer. Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Folkehelseinstituttet anbefaler å beskytte det meste når helsepersonell skal ha nær kontakt med pasienter med koronavirus. Men håret er ikke nevnt. Det har åpnet for forvirring.

Mandag 23. mars var nesten 8300 sykehusansatte landet over i karantene på grunn av koronaviruset, ifølge VG. Rundt 230 ansatte var smittet. Vet du hvordan du best beskytter deg mot smitte fra koronavirus i stellsituasjoner?

Smittemåte

Smittemåten for viruset SARS-CoV-2 er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring (feces).
Kunnskap om smittevei er imidlertid begrenset, siden dette er et nytt virus, så egenskaper til nært beslektede koronavirus legges til grunn for rådene. 
Kilde: FHI

Kun ved aerosolgenererende prosedyrer

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke beskyttelse av håret når man skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasient med mistenkt eller påvist koronasmitte, ifølge råd til primærhelsetjenesten fra 5. mars.

I anbefalingene for spesialisthelsetjenesten, oppdatert 21. mars, står hette nevnt som beskyttelsesutstyr kun ved aerosolgenererende prosedyrer (prosedyrer som omfatter pasientens luftveier).

Smittestoff kan overføres

Rådene ble diskutert på den lukkede facebookgruppen Sykepleierforumet i helgen. Der kom det frem at det praktiseres ulikt fra sykehus til sykehus og fra kommune til kommune.

– Noen steder utfører vi lange stell og er i situasjoner hvor smittestoffene kan komme i håret. De med langt hår kjenner seg nok igjen i at håret må settes opp på ny, eller at strikken må strammes i løpet av en vakt. Dermed kan smittestoff overføres videre til ansikt eller andre gjenstander, skrev en kommuneansatt sykepleier der.

Det kom også frem at hårbeskyttelse er prosedyre i Nordkapp kommune.

– Det er lett å bli forvirret om dagen, skrev en av sykepleierne og pekte på at sykepleiere man ser i mediene, går med hetter, og at noen sykehus lager videoer der hette er inkludert hver gang de går inn i et pasientrom med bekreftet smitte.

Anbefalt smittebeskyttelse fra FHI

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller påvist koronasmitte, skal bruke følgende beskyttelsesutstyr: 
• Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
• Frakk med lange ermer
• Hansker
• Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 
Åndedrettsvern (FFP3, FFP2) skal benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer.

Beskytter ikke håret på Haukeland

På Haukeland universitetssjukehus beskytter de ikke håret. Ikke engang når de har med tuberkulosepasienter å gjøre, selv om bakterien Mycobakterium tuberculosis faktisk kan smitte gjennom luft.

– Vi sluttet med hetter for cirka 15 år siden på Haukeland. Men da jeg hospiterte på Oslo universitetssykehus, Ullevål, for to–tre år siden, brukte de hetter ved tuberkulosesmitte, sier Anine Bernhoft Langeland.

Bildet viser Anine Bernhoft Langeland
SAVNER NASJONALE RETNINGSLINJER: – Jeg skulle ønske det ble praktisert likt over hele landet, slik at de ulike smitteregimene inneholder de samme momentene uansett hvor man er, sier Anine Bernhoft Langeland. (Foto: Privat)

Hun er spesialsykepleier i infeksjon og smittevern ved infeksjonsseksjonen og underviser i disse dager sykepleiere ved det som vil bli «koronaenheter». Hun lærer dem opp i blant annet overvåkning med arteriekran og CPAP/BiPAP.

– Jeg skulle ønske det ble praktisert likt over hele landet, slik at de ulike smitteregimene inneholder de samme momentene uansett hvor man er. Jeg kunne tenkt meg nasjonale retningslinjer på dette, sier hun.

Kun ved aerosoldannende prosedyrer

I FHIs anbefalinger for spesialisthelsetjenesten er hette kun anbefalt ved aerosolgenererende prosedyrer, mens stell av pasient, selv om pasienten for eksempel bruker forstøver (nebulisering), er ikke regnet som det.

– Så hvis de skulle nyse/hoste mens du steller dem, eller for eksempel legger inn kateter, så skal det gå greit?

– Det er det retningslinjene sier, ja, sier Anine Bernhoft Langeland og forklarer:

Man bruker munnbind og briller/visir for å beskytte slimhinnene som er mest mottakelig for smitte.

– Men jeg forstår tvilen. Det er ikke så lett å vite hva man skal tro, når mediene ene dagen skriver om dråper som faller mot bakken og neste dag om partikler som holder seg svevende i timevis.

– Mulig FHI bør gjøre en presisering

Sykepleien spurte Folkehelseinstituttet hvorfor håret ikke skal beskyttes.

– Det er ikke slik at fordi hette ikke står nevnt i våre anbefalinger, så skal det ikke benyttes. Det forventes at sykepleier på faglig grunnlag kan gjøre vurderinger rundt bruk av beskyttelsesutstyr basert på en situasjonstilpasset risikovurdering. Det er mulig at FHI bør gjøre en presisering av dette i sine anbefalinger til helsetjenesten, sier Nina Kristine Sorknes.

Hun er seniorrådgiver ved avdeling for smittevern og beredskap ved FHI.

Bildet viser Nina Sorknes
OPPKLARING: – Det er ikke slik at fordi hette ikke står nevnt i våre anbefalinger, så skal det ikke benyttes, sier Nina Kristine Sorknes i FHI. (Foto: Privat)

Lue og hette skal vurderes

I FHIs publikasjon Isoleringsveilederen 09:2009, kap. 5.2.4 står det om lue og hette:

«Bruk av hårbeskyttelse er vanligvis ikke nødvendig ved de ulike isoleringsregimene. Personer med langt hår bør imidlertid vurdere bruk av hette eller lue for å samle håret, slik at håret verken forurenses eller forurenser ved stell av pasientene. 

Bruk av hårbeskyttelse skal vurderes i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret, for eksempel ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale.»

– Må vurderes lokalt

WHO, CDC, ECDC, Folkhälsomyndigheten i Sverige og Sundhedsstyrelsen i Danmark har ikke hette med i sine anbefalinger. 

– Det vil med andre ord si at bruk av hette er noe som må vurderes lokalt, spesielt med tanke på type prosedyrer som skal utføres og fare for sprut eller søl med aerosoler og kroppsvæsker. I disse situasjonene vil det være hensiktsmessig å ha hette, påpeker Sorknes.

Anine Bernhoft Langeland fra Haukeland tror en del av usikkerheten hos personell bunner i at man raskt var ute og kalte regimet «dråpesmitte».

– Mens vi som jobber med det, opplever at det er mer enn dråpesmitte, siden det både var krav om øyebeskyttelse, lange hansker, og man også skulle bruke engangsfrakker. Nå bruker man også tøyfrakker, og kan bruke frakkene flere ganger for å spare på utstyr, sier hun og legger til:

– P3-maske var også anbefalingen helt i starten, og når vi da opplever at man går «ned» i standard til kirurgiske munnbind, selv om det er underbygget med fakta fra myndighetene, så gir dette oss i førstelinjen en usikkerhet.

– Håret er ikke det viktigste

– Synes du det er lurest å beskytte håret?

– Jeg tenker ikke håret er det viktigste. Jeg er glad vi får bruke maske og briller/visir, så vi beskytter luftveiene og slimhinnene. Vi får stole på anbefalingene, om ikke annet for å spare utstyr til der man vet smittefaren er størst, og heller diskutere tiltak enkeltvis hvis man har en pasient med enorme mengder snørr og nys, sier Langeland.

Heldigvis har de et godt samarbeid med smittevernsavdelingen som veileder dem i jungelen.

Korona: Unngå å bli syk, bruk smittevernutstyr riktig

Smittevern, åndedrettsvern
SPAR: – Bruken av åndedrettsvern må begrenses, så det skal være tilgjengelig i de situasjonene man faktisk trenger dem, sier  Nina Kristine Sorknes i Folkehelseinstituttet. Illustrasjonsbilde: Hallgeir Vågenes, VG/NTB Scanpix.

– Utstyr som det er mangelvare på, skal forbeholdes dem som trenger det. Man skal ikke hamstre eller gjemme unna utstyr, sier Nina Kristine Sorknes i Folkehelseinstituttet.

– Den største utfordringen nå er det store antallet som blir syke, som vil sette ekstreme krav til helsepersonell, og at mange helsearbeidere selv blir syke, sier Nina Kristine Sorknes, seniorrådgiver i avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging på Folkehelseinstituttet.

– I tillegg kommer mangelen på beskyttelsesutstyr, inkludert åndedrettsvern og munnbind, sier Sorknes.

Hun er både intensiv- og hygienesykepleier.

– De sykeste vil komme på sykehus. Da er smittevernutstyret viktig. Det er større forbruk av munnbind enn av åndedrettsvern. Åndedrettsvern skal forbeholdes noen få pasientgrupper og prosedyrer. Siden dette primært er dråpesmitte, er munnbind godt nok.

Nina Kristine Sorknes var en av dem som holdt foredrag på Helsedirektoratets webinar for helsepersonell 9. mars.

– Mangel på utstyr er en global trussel, som Norge ikke kan løse alene, sier hun.

– Primært dråpesmitte, men vurder symptomene

– Om koronaviruset smitter med dråpe- eller luftsmitte, er blitt diskutert mye. Det er ulike anbefalinger internasjonalt om hvordan man skal forholde seg til dette, sier Nina Kristine Sorknes.

– Men nå er det ingen tvil om at dette er primært dråpesmitte, sier Sorknes, som var leder av faggruppen for smittevernsykepleier (tidligere hygienesykepleiere) fra 2000 til 2008.

Hun legger til:

– Så må man vurdere løpende ut fra pasientens symptomer om man også skal bruke luftsmitteregime i behandlingen av pasienten.

Nina Kristine Sorknes, seniorrådgiver i avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging på Folkehelseinstituttet. Intensiv- og hygienesykepleier.
ORDENTLIG: – Skal munnbindene være smittesikre, er det en forutsetning at de settes på ordentlig, sier Nina Kristine Sorknes. Foto: Privat

Anbefaler luftsmitteregime for de utsatte

Er det mistanke eller bekreftet smitte av covid-19, skal pasienten isoleres med dråpesmitteregime.

– Men siden dette er et nytt virus og vi har begrenset kunnskap, må vi ta ekstra forholdsregler, spesielt for de mest utsatte pasientgruppene, som intensivpasientene og de immunsvekkede. For disse anbefaler vi, om mulig, luftsmitteregime.

– Viruset defineres ikke som et høysmitteagens, slik som for eksempel ebola. Koronaviruset er ikke klassifisert som særlig alvorlig, men det alvorlige er at fordi det er en ny variant av viruset, er vi ikke immune mot det, sier Sorknes.

2,2 millioner kan bli smittet i Norge

Folkehelseinstituttet ber nå helsetjenesten forberede seg på et middels pandemiscenario. 2,2 millioner kan bli smittet.

Helseminister Bent Høie viste i sin tale til Stortinget 10. mars at det kan bli 22 000 innleggelser av smittede, med en topp på 1700 innlagt samtidig, hvorav 600 på intensivavdeling.

Dag Jacobsen, leder for medisinsk intensivavdeling på Ullevål sykehus, sier til NRK at han er alvorlig bekymret for at kapasiteten på avdelingen raskt vil bli sprengt.

– Vi må gjøre de tøffe tiltakene nå, ellers er det ikke en intensivseng ledig om folk får hjerteinfarkt eller slår hodet i asfalten, sier Jacobsen.

– For få isolater

Det er ingen samlet oversikt over isolatkapasiteten i Norge, opplyser Sorknes.

– Men vi vet at det er for få av dem. Ikke minst luftsmitteisolat på intensivavdelinger vet vi det er for få av.

Å holde distanse – minst en meter – er et av smitteverntiltakene som gjelder for å unngå spredning av koronaviruset.

Anbefalt beskyttelsesutstyr er nå:

  • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
  • Smittefrakk med lange ermer
  • Hansker
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller/visir)

– Dette er standard beskyttelsesutstyr som sykehusene har enn så lenge, sier Sorknes.

Hun understreker at disse anbefalingene når som helst kan endres.

Sjekk derfor om rådene er oppdatert på nettsiden til Folkehelseinstituttet:

Tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt koronavirus

Haukeland vil samle koronapasienter på ett areal

– Det ideelle ville vært at alle pasientene med covid-19 hadde enerom med undertrykk, men det er få av disse isolatene.

På Helsedirektoratets webinaret kom det frem at Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ett kontaktsmitteisolat på intensivavdelingen.

– Det er nok ganske representativt for mange intensivavdelinger på sykehusene rundt om. Får du tre pasienter, hva gjør du da?

– Da må man tenke alternativt?

– Ja. Men er det dråpesmitte, er det tilstrekkelig med kontaktsmitteisolat.

Hun viser til Haukeland sykehus, som planlegger kohortisolering. Det vil si å legge pasienter med samme diagnose på samme areal.

– Men det krever veldig mye av personalet, og de bør ha trent på det. De skal jo begrense all smittespredning mellom pasientene, arealene er ofte ikke tilrettelagt for denne type isolering.

Blant annet gjelder det ventilasjon.

– Og personalet skal ut og inn med utstyr, mat, medisiner og for å gjøre prøvetakinger. Hvordan skal adgangskontroll og personvernhensyn ivaretas?

Da dukker nye spørsmål opp: Er det tilrettelagt for rengjøring på disse arealene, så man slipper å bære bekken gjennom andre arealer med pasienter?

– Og ikke minst, hva med lagerkapasiteten? Hvor skal sterilt gods stå? Det må jo være nært pasientene, sier hun.

Intubering? Ta på åndedrettsmaske

Utstyret må brukes riktig, er et av hennes poenger:

– Et klart og tydelig budskap er at når det gjøres aerosolgenererende prosedyrer, som intubering og bronkoskopi, så skal FFP3-masker, altså åndedrettsvern brukes.

Disse prosedyrene regnes som høyrisiko for smitte.

– Disse prosedyrene bør utføres i rom med undertrykk tilsvarende luftsmitteisolat, og, som minimum, utenfor der kohortisolering foregår.

– Spar på åndedrettsmaskene

– Bruken av åndedrettsvern må begrenses, så det skal være tilgjengelig i de situasjonene man faktisk trenger dem.

Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal altså brukes hvis pasienten isoleres etter luftsmitteregime eller aerosolgenererende prosedyrer skal gjøres.

– Ideelt skulle man også hatt undertrykksisolat, men det er mangelvare. Mange sykehus har valgt å ha åpne løsninger og få enerom, for da er det lettere å overvåke pasientene, sier Sorknes.

– Man må også tenke gjennom hvor prosedyrene skal skje. Gjelder det luftsmittepasienter, skal man begrense antallet personer som er med i situasjonen.

Det kan medføre at studenter i praksis ikke får tilgang, påpeker hun.

– Det er i utgangspunktet få pasientgrupper som krever at helsepersonell skal bruke åndedrettsvern, og derfor er det liten lagerbeholdning, sier Sorknes.

– Anbefaler ikke gjenbruk av åndedrettsvern nå

Helsedirektoratet, FHI og de regionale helseforetakene er i løpende kontakt angående mangelen på beskyttelsesutstyr, opplyser hun.

De regionale kompetansesentrene i smittevern har laget hver sine prioriteringslister for hvordan man skal bruke beskyttelsesutstyret, og til hvilke pasientgrupper.

– Helsedirektoratet skal nå avklare om helsevesenet kan gjenbruke det leverandøren selger, som engangsutstyr. Vi må se på det juridiske før vi kan anbefale det.

Helse Sør-Øst har laget en ny prosedyre for gjenbruk av åndedrettsvern. Det vil si at masken brukes av én person på ett skift, og at det legges i en pose når det tas av.

– Enn så lenge anbefaler vi ikke gjenbruk av åndedrettsvern. Men det kan veldig fort endre seg. Hvordan gjenbruk skal kunne foregå, er enda ikke klarlagt, sier Sorknes.

Hvordan settes munnbindet på?

– Munnbind som benyttes i helsetjenesten er av klasse II eller IIR og gir en god beskyttelse, forutsatt at det brukes riktig.

Munnbind har høy grad av filtreringsevne og tetthet, men hun understreker at skal de være smittesikre, er det en forutsetning at de settes på ordentlig:

– Nesebøylen må tilpasses, båndene må festes ordentlig, så det blir stramt. Det skal ikke være en stor åpning på siden av munnbindet. Dette bør helsepersonell vite om, men det er nok litt comme ci comme ça hvilken opplæring helsepersonell har fått.

– Sykepleierne er oftest de som viser andre yrkesgrupper hvordan beskyttelsesutstyret skal tas på og av. Slik gjør de en viktig jobb for å hindre smittespredning

– Beskytt øynene

Åndedrettsvern er både i engangs- og flergangsutgaver, det står på forpakningen. (R for flergangsbruk, D for engangs.)

– Når åndedrettsvern tas på, må det tilpasses på samme måte som et munnbind for at det skal tette godt rundt ansiktet. Det skal være tett når man beveger på hodet.

– Det er ikke så vanlig å se at helsepersonell bruker øyebeskyttelse.

Nina Kristine Sorknes ønsker at sykepleiere i disse koronatider følger lokale og nasjonale anbefalinger for bruk av denne typen utstyr.

– Å bruke visir for å beskytte øyne og hud i ansiktet er veldig god praksis. Disse kan jo også rengjøres og brukes om igjen.

Hun understreker at tilgang på beskyttelsesutstyr er en global utfordring.

– Det jobbes nå internasjonalt med hvordan prøve å løse dette.

– Hva med hamstring? Det er usolidarisk?

– Utstyr som det er mangel på, skal forbeholdes de som trenger det for å håndtere pasientene. Det er viktig at det respekteres. Man skal ikke hamstre eller gjemme unna utstyr, sier hygienesykepleieren i Folkehelseinstituttet.