fbpx Nei, dette er ingen dugnad. Dette er jobben vår Hopp til hovedinnhold

Nei, dette er ingen dugnad. Dette er jobben vår

Sykepleier i smittevernsklær
Korona-beskyttelse: Beredskapssykepleier Madelen Foss Smedholen på medisinsk isolatpost ved Ullevål sykehus. Med slik bekledning kan hun unngå å bli koronasmittet. FOTO: Hallgeir Vågenes, VG/Scanpix NTB

Det er ikke tid for lønnsforhandlinger nå. For nå har vi en jobb vi skal gjøre, og den skal vi klare sammen.

Senvinteren og våren 2020 ble veldig annerledes enn vi trodde. I fjor startet forberedelsene til det som skulle bli hovedtariffoppgjøret 2020. I Sykepleierforbundet forberedte vi oss på fylkesvise valg i organisasjonen. Nye fylkesledere og styrer i alle de nye fylkene skulle velges, og ny organisering iverksettes i tråd med den nye regionreformen. Vi var i samtaler med arbeidsgiver om sommerferieavviklingen.

På vent

Alt er satt på vent nå. Fylkesmøter, lønnsoppgjør og sommerferieplanlegging er erstattet med beredskapsmøter, arbeidstidsplanlegging for ekstremsituasjoner og planlegging for ekstraordinær pasientstrøm. Hele helsevesenet er i beredskap. Planlagte operasjoner og behandling som kan vente, må vente. Alt dreier seg om å ta imot en pasientstrøm vi ennå ikke kjenner omfanget av.

Jobber på spreng

Intensivavdelingene er klare. Der behandles pasienter med svikt i ett eller flere organer, også under normale omstendigheter. Covid-19 kan gi alvorlig lungesvikt, og det er intensivleger og intensivsykepleiere vant til å håndtere. Dråpesmitte, som Covid-19 hovedsakelig karakteriseres som, er vi også vant til. Det ekstraordinære er antallet pasienter, og det er derfor både vi og våre ledere nå jobber på spreng for å lage plass, ha nok utstyr og nok folk på jobb.

Mangel på intensivsykepleiere

Norsk Sykepleierforbund har over mange år ropt varsko om at vi ikke har nok intensivsykepleiere. Allerede under normal drift har vi ikke det. Det er intensivsykepleierne som er utdannet til å håndtere pasienter med organsvikt og behov for respirator. Nå trenes andre spesialsykepleiere og sykepleiere for å kunne bistå intensivsykepleierne.

Hiver seg rundt

I sykehuset lages det planer for omdisponering av personell og for hvor pasientene skal ligge, slik at vi har nok folk der det trengs. I andre deler av sykehuset hiver folk seg rundt og er klare til innsats. Operasjonssykepleiere og sykepleiere fra infeksjonsavdelingen bidrar med sin ekspertise på smittevern. Sykepleiere fra andre deler av helsetjenesten trør til og tar prøver, og bioingeniørene jobber døgnet rundt for å analysere. Nå er jeg glad vi har faste renholdere som kan smittevask. Uten dem hadde vi vært hjelpeløse.

Samtidig er det andre i samfunnet som mister jobben. Vit at vi også tenker på dere. Når dette er over, må vi som har jobb og inntekt hjelpe næringslivet på beina igjen. Bestill time hos frisøren, ring et malerfirma for å få malt huset ditt. Gå på kafé! Men inntil da, bli hjemme.

Ikke tid for forhandlinger

I sosiale medier og i riksmedier er det nå mange som roper på høyere lønn og risikotillegg til sykepleierne. Dette er ingen dugnad, sier folk.

Nei, dette er ingen dugnad. Dette er jobben vår, det er dette vi kan og er utdannet til. Det er ikke tid for forhandlinger nå. For nå har vi en jobb vi skal gjøre, og den skal vi klare sammen. Men en gang skal dette evalueres. Da har vi mye vi vil si om beredskapen, om utdanning av intensivsykepleiere og om lønn. Da kommer vi ikke til å nøye oss med applaus.

Innlegget har vært publisert i Klassekampen.

Vis oss at dere har bein i nesa, NSF!

Bildet viser de nye 200 kroners-sedlene fra Norges bank
FLUKT? Koronakrisen vil kunne føre til sykepleierflykt hvis NSF ikke klarer å spikre bedre kompensasjon i fremtiden, mener artikkelforfatteren. Foto: Norges Bank

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen bør spikre gode lønnsavtaler nå, i stedet for å vente til krisen er over.

I Norge er vi over 120 000 sykepleiere som har satt sin lit til Sykepleierforbundet. Vi betaler månedlig kontingent og stoler på at de skal kjempe for våre rettigheter.

 Ikke i ryggen

Vi er mange som nå kjenner på en skuffelse. En skuffelse over at vi opplever at vi ikke har forbundet vårt i ryggen, i det som er en nasjonal krise. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen uttaler til Sykepleien på Facebook at «sykepleiere er trent til å håndtere denne situasjonen».

Vi er riktignok trent i å håndtere smittevernsutstyr og ulike typer smittsomme sykdommer. Men når ble vi trent i å håndtere en nasjonal krise? Videre uttaler hun at «sykepleiere bør få en kompensasjon, men det er ikke aktuelt nå». Det er vel akkurat nå NSF og forbundsleder bør spikre fremtidige gode lønnsavtaler og rammer for oss? For Norges økonomi vil omsider bli mobilisert igjen.

Virvlende smitterisiko 

Alle som er utdannet sykepleiere, er pliktige i å bidra i en krisesituasjon, og dette gjelder vel også forbundsleder? Lurer på om hun selv ville ha akseptert å stå midt i den virvlende smitterisikoen, i en 16 timers lang vakt, uten å få kompensasjon, risikotillegg og riktig lønn for jobben hun gjorde?

 Må motvirke sykepleierflukt

NSF sier at fokuset har vært på å mobilisere ressurser nok til å yte helsehjelp. Men kommunene våre har vært langt mer synlige i denne jobben. Nå må dere tenke helhetlig og sørge for at det ikke blir sykepleierflukt! Hvis dere ikke tar grep nå, frykter jeg at vi kommer til å mangle langt flere enn de 30 000 sykepleierne som Norge etter offisielle anslag vil mangle om få år.

Dette handler ikke om at vi ønsker å være usolidariske med tanke på jobben som skal gjøres. Den jobben står vi stødig i hver dag og til alle døgnets tider. Men dette er en bønn om å bli sett og hørt nå, siden mange sykepleiere nå frykter at innsatsen deres vil bli glemt når koronabølgen har lagt seg. NSF, vis oss at dere er ryggraden vår – jobb for oss mens vi jobber for hele Norge.